Biela stopa XYZ

Skupina XYZ združuje Mateja Gavulu (1972) a Milana Tittela (1966), ktorí pod hlavičkou spoločných tvorivých aktivít figurujú na slovenskej výtvarnej scéne od roku 1997. Obaja autori, zameraním bytostní sochári, tvoria v intenciách konceptualizmu a minimalizmu. Východisko vlastnej disciplíny podrobujú neustálemu preverovaniu a hľadaniu autentickej výtvarnej skúsenosti. Využívajú k tomu popri klasických sochárskych postupoch najmä tvorbu […]
26. marca 2009 – 10. mája 2009
Autor Kurátor
Daniel Grúň, Lucia Gavulová

Skupina XYZ združuje Mateja Gavulu (1972) a Milana Tittela (1966), ktorí pod hlavičkou spoločných tvorivých aktivít figurujú na slovenskej výtvarnej scéne od roku 1997. Obaja autori, zameraním bytostní sochári, tvoria v intenciách konceptualizmu a minimalizmu. Východisko vlastnej disciplíny podrobujú neustálemu preverovaniu a hľadaniu autentickej výtvarnej skúsenosti. Využívajú k tomu popri klasických sochárskych postupoch najmä tvorbu priestorových situácií a prácu s nájdeným objektom, ktoré zachytávajú digitálnym fotoaparátom a kamerou. Hybridná povaha ich výtvarnej činnosti narába tak s efemérnymi, krehkými a prchavými situáciami s využitím minimálnych vstupov, ako aj s náročnými technologickými postupmi. Vychádzajú z rozšíreného porozumenia sochárskej citlivosti ako plastického stvárnenia, procesu premeny hmoty a aktivity v priestore. Týmto spôsobom vyzývajú diváka k citlivosti voči inej stránke hmotného sveta – sveta vecí, ktoré mimo princípu vlastníctva obohacujú každodennosť.

Skupina je svojou povahou v rámci slovenskej výtvarnej scény ojedinelým a vzácnym zjavom. Isté „podprahové sympatie“ možno badať k tvorbe Cyrila Blaža, či Romana Ondáka. S prvým zo zmienených autorov sa spoločnou výstavou predstavili pred rokom v už neexistujúcej bratislavskej galérii Bastart. S Romanom Ondákom vstupujú do dialógu (doslova) práve na výstave v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Okrem tejto dômyselne zinscenovanej kolaborácie bude výstava výnimočná médiom, ktoré väčšinu prác predstaví v polohe projekcií, a súčasne charakterom svojím spôsobom dokumentačnej výstavy, ktorá okrem nových diel s datovaním v rokoch 2008 a 2009 odprezentuje aj diela „od starších po najstaršie“. Predstaví teda do istej miery „prierezový“ pohľad na tvorbu dvojice, nie však v polohe takpovediac kumulujúcej jestvujúce artefakty a realizácie skupiny v „muzeálnom duchu“, ale v polohe rekonfigurujúcej a mixujúcej pôvodné autentické výstupy do nových, médiom projekcie transformovaných polôh.

Držte sa bielej stopy!