BODYANDOIL

Výstavný projekt je komponovaný ako spoločná prezentácia siedmich autoriek, predstaviteliek mladej generácie súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Vznikol spontánne, z iniciatívy umelkýň, z ich vzájomnej blízkosti, ktorá sa externalizuje v sieti ich ľudských príbehov, privátnych a pre diváka utajených. To, čo pozorovateľovi ponúkajú je tradičná maľba, spoločné médium, prostredníctvom ktorého vedú dialóg s umením a svetom. V sledovanom výbere diel […]
12. decembra 2007 – 27. januára 2008
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Výstavný projekt je komponovaný ako spoločná prezentácia siedmich
autoriek, predstaviteliek mladej generácie súčasnej slovenskej
výtvarnej scény. Vznikol spontánne, z iniciatívy umelkýň, z ich
vzájomnej blízkosti, ktorá sa externalizuje v sieti ich ľudských
príbehov, privátnych a pre diváka utajených.
To, čo pozorovateľovi ponúkajú je tradičná maľba, spoločné médium, prostredníctvom ktorého vedú dialóg s umením a svetom.
V sledovanom výbere diel rôznymi spôsobmi reflektujú všeobecnú záplavu
skutočnosti ireálnymi obrazmi. Vo svojej tvorbe však nevyužívajú
vizuálny kód reklamného či virtuálneho sveta, naopak ich snaha o
autenticitu spočíva v permanentnej prítomnosti figúry, v inklinácii k
zaznamenávaniu osobných zážitkov a situácií, v hľadaní nových možností
stvárnenia portrétu, autoportrétu.