Butterfly Collection

Premiérová výstava poprednej francúzskej fotografky Virginie Marnat- Leempoels (1970) na Slovensku. Autorka absolvovala v r. 1994 Umeleckú školu v Dijone (École Nationale des Beaux-Arts de Dijon), kde aj v súčasnosti pôsobí  a v rokoch 1994-1996 navštevovala kurzy fotografovania  na Books Institute of Photography v Kalifornii. Vo svojej tvorbe sa tematicky zameriava predovšetkým na obraz súčasného človeka prostredníctvom témy telesnosti […]
2. marca 2006 – 9. apríla 2006
Autor Kurátor
Christelle Colborati

Premiérová výstava
poprednej francúzskej fotografky Virginie Marnat- Leempoels (1970) na
Slovensku. Autorka absolvovala v r. 1994 Umeleckú školu v Dijone (École
Nationale des Beaux-Arts de Dijon), kde aj v súčasnosti pôsobí  a v
rokoch 1994-1996 navštevovala kurzy fotografovania  na Books Institute
of Photography v Kalifornii.

Vo
svojej tvorbe sa tematicky zameriava predovšetkým na obraz súčasného
človeka prostredníctvom témy telesnosti a jej sociálnych väzieb. Pracuje
na princípe seriálnosti, pričom využíva konceptuálne východiská práce
s nájdenou realitou – v jej prípade najmä špecificky videných sociálnych
situácií a kódovaných väzieb človeka na ne. Záujem o daný „subjekt“,
jeho individuálnu povahu, výzor či pózu je pečaťou autorkinho citlivého
umenia hry stvárnenia človeka. Marnat sa pohráva s ironicko-kritickou
nadsázkou, pričom pracuje s prvkami humoru a persifláže najmä v obraze
aktuálneho meštiactva a deformovaného vkusu tzv. stredných vrstiev.

Marnat –
Leempoels prezentuje figurálne a portrétne cykly farebných a č-b
fotografií z obdobia od r. 1999 po súčasné práce v rozsahu vyše 40
rozmerných klasických a najmä digitálnych fotografií a videa. Dominuje
téma vplyvu sociálnych a rodových väzieb na estetiku každodennosti,
ktorá je redukovaná na unifikované klišé. Jeho plytkosť a manipulovanú
spotrebnosť dáva autorka do protikladu k individuálnej hodnote človeka.

Autorka
od r. 1994 vystavuje individuálne a na kolektívnych výstavách v Európe a
USA, pričom vytvorila vyše desať rozsiahlych fotografických cyklov a
viacero videí.

Výstava je realizovaná v spolupráci s Francúzskym inštitútom v
Bratislave a Alliance Français v Banskej Bystrici.