Case History

Vývoj prípadu (Case history ) je postprodukčná prezentácia vybraných živých akcií a intervencií do verejného priestoru, ktoré sa odohrali na Slovensku od r. 2000 až do vstupu Slovenska do EU v roku 2004. Výstava mapuje charakter umeleckých kcií a performancií pred publikom, ktoré sa v sledovanom období  v prevažnej miere zaoberajú spoločenskými témami, najmä v […]
19. júna 2008 – 16. júla 2008
Autor Kurátor
Mira Keratová

Vývoj prípadu (Case history ) je postprodukčná prezentácia vybraných živých akcií a intervencií do verejného priestoru, ktoré sa odohrali na Slovensku od r. 2000 až do vstupu Slovenska do EU v roku 2004. Výstava mapuje charakter umeleckých kcií a performancií pred publikom, ktoré sa v sledovanom období  v prevažnej miere zaoberajú spoločenskými témami, najmä v zmysle zamerania sa na rôzne komunity. Je zrejmé, že väčšina akcií pokrýva tiež spoločenské dimenzie,  nesie odkazy a  ponúka divákovi umelecké vyjadrenie na určitú delikátnu otázku, odvolávajúc sa na osobitnú metódu, alebo postup prítomný v spoločnosti v tom čase.

Výstava je istou sociálnou sondou a súčasne ponúka naratívnu linku, ktorá diváka vedie  cez jednotlivé príklady a príbehy.

‚Vývoj prípadu‘  (Case history) sa zaoberá postavou umelca, ktorý už nie je morálnou figúrou, šamanom spoločnosti, ale naopak niekým, kto sa ocitá na periférii jej záujmu, na okraji skolabovanej infraštruktúry umeleckého priemyslu, hľadajúc svojho diváka.

Experimentálny publikačný formát výstavy súvisí s hľadaním vhodných spôsobov prezentácie akčného umenia, ktorého účinok na diváka je vždy pomerne instantný, a daný zážitok, resp. divákova skúsenosť z akcie je len ťažko reprodukovateľná.

Myšlienkou projektu je prinesť toto účinkovanie naspäť  k publiku, avšak novým spôsobom komentované  a  premyslene upravené, ukazujúc jednotlivé projekty, ich dokumentáciu a reflexiu.