CE ZA AR 2010

Stredoslovenská galéria v spolupráci s Komorou architektov Slovenska usporiadala výstavu nominovaných a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru.  Ocenenie CE ZA AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku a to v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske […]
20. januára 2011 – 27. februára 2011

Stredoslovenská galéria v spolupráci
s Komorou architektov Slovenska usporiadala výstavu nominovaných
a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru.

 Ocenenie CE ZA
AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované
architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na
Slovensku a to v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a
priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

 Diela do
súťaže prihlasujú architekti, členovia Slovenskej komory architektov, pričom o
cenu sa môžu uchádzaťdiela, zrealizované v uplynulých dvoch rokoch. O
laureátoch ceny CE.ZA.AR rozhoduje odborná porota vo dvoch kolách.

 O víťazoch
deviateho ročníka súťaže v roku 2010 rozhodovala medzinárodná odborná
porota v zložení Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (Praha), Ing. arch. Aleš
Burian (Brno), univ. dipl. inž. arh. Dean Lah (Ľubľana), Ing. arch. Pavol Paňák
(Bratislava), Arch. Dipl. – Ing. Peter Riepl (Linz), Ing. arch. Ľubomír Holejšovský
(Nitra) a Ing. Anton Hykisch (Bratislava).

 Víťazi CE ZA
AR 2010:

·       
Bytové domy: City Park Club, autori: Štefan Pacák, Juraj Koban,
Jana Koreňová

·       
Rodinné domy: Rodinný dom Prešov – Šalgovik, autor: Ján Mihalov

·       
Občianske a priemyselné budovy: ETIS Slovakia, administratívno-výrobná hala, autor:
Andrej Alexy

·       
Obnova a rekonštrukcia budov: Rekonštrukcia podkrovia Považskej galérie umenia,
autor: Dušan Voštenák

·       
Interiér: Rekonštrukcia – Staré divadlo, autori: Viktor
Šabík, Tatiana Kopková

·       
Exteriér: Verejné priestory EUROVEA – Bulvár, autori:
Branislav Kaliský, Marek Varga, Miroslav Vrábel, Ján Kodoň, Michel Desvigne

Okrem šiestich
oficiálnych cien sa udelila aj cena verejnosti, ktorú získal Vinársky komplex
IN VINO v Modre, ktorého autormi sú: Kalin Cakov, Emil Makara, Metodiy
Monev, Ján Obušek, Miloš Djuračka a Martin Boška. Víťazné diela podčiarkujú aj slová
predsedu Slovenskej komory architektov, Ing. Arch. Juraja Šujana o súčasnom trende v investičných aktivitách: „Aktuálny
útlm v tejto oblasti odklonil architektov a investorov od veľkých polyfunkčných
komplexov ku solitérnym budovám, ich rekonštrukciám či úpravám interiérov.
Potešiteľné však je, že dôraz sa kladie na kvalitu detailu a jeho vyhotovenia,
čo dokazujú aj víťazi CE.ZA.AR 2010.“