Hard work/Clean work

Veronika Šramatyová (1977) patrí k výrazným reprezentantkám súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe uplatňuje neokonceptuálne stratégie, ktoré sú východiskom pre realizovanie umeleckých akcií, rovnako špecificky ich však  aplikuje aj v médiu maľby. Výstava Hard work/Clean Work (Ťažká práca/Čistá práca)  mapuje dekádu autorkinej tvorby, ktorú sledujeme približne od ukončenia jej štúdia na Vysokej škole výtvarných umení […]
9. decembra 2010 – 13. marca 2011
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Veronika Šramatyová (1977) patrí k výrazným
reprezentantkám súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe uplatňuje
neokonceptuálne stratégie, ktoré sú východiskom pre realizovanie umeleckých
akcií, rovnako špecificky ich však  aplikuje aj v médiu maľby.

Výstava Hard work/Clean Work (Ťažká práca/Čistá
práca)
 mapuje dekádu autorkinej tvorby, ktorú
sledujeme približne od ukončenia jej štúdia na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave.

Medzi jednotlivými témami, ktoré Šramatyová na
výstave spracúva konceptualizáciou maľby alebo prostredníctvom umeleckých
akcií, sa na poprednom mieste objavuje problematika pozície umelca,
pozície umenia a jeho hodnoty v širšej spoločnosti vôbec,
predovšetkým v kontexte domácich ekonomických podmienok so špecificky sa
rozvíjajúcim trhom s umením.

Autorka sa systematicky zaujíma
o neokonceptuálne využitie média maľby, používajúc jej hyperrealistický
jazyk, ktorým odkrýva a vyjadruje ďalšie významy a vrstvy, narábajúc s ním
ako so špecifickým výskumným nástrojom. Pri zvolenom drobnom formáte obrazovej
plochy používa techniku gvašu a pracuje na vytváraní maliarskych cyklov
jednotne variujúcich zvolenú tému. Na tento účel jej slúži bohatý fotografický
archív, ktorý postupne spracúva a analyzuje.

Na výstave prezentovaný otvorený projekt Barter
Collection/Bartrová kolekcia(od r.
2005) autorka založila na výmennom obchode s vybranými slovenskými umelcami
a umelkyňami. Predmetom obchodu sa stáva umelecké dielo, ktoré získava
výmenou za vyhotovenie portrétu umelca. Cieľom projektu, kde umenie vystupuje
ako trhová komodita, je vytvorenie súkromnej zbierky súčasného umenia. Divák má
možnosť prezrieť si aktuálny stav Šramatyovej zbierky s dielami a
portrétmi všetkých renomovaných autorov, ktorí sa do projektu doposiaľ
zapojili.

Rozsiahlejší priestor prezentácie je venovaný
dokumentácii umeleckých akcií, ktoré sú na výstave predstavené prostredníctvom
fotografií a videí. 

Výstava
sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného  ruchu Slovenskej republiky.