Jana Farmanová / V mojich záhradách

Jana Farmanová / V mojich záhradách

Na samostatnej výstave v Stredoslovenskej galérii autorka predstaví širokú škálu malieb zo svojej doterajšej tvorby. Farmanová výstavou otvára svoju veľkú tému „záhrady a prírody“, ktorú predstaví ako archetypálnu tému rastu, dozrievania, plynutia nielen v prírode, ale aj v ľudských vzťahoch. Maliarka dlhodobo reflektuje vo svojej tvorbe myšlienky panteizmu a viery v prírodu ako hýbateľa všetkého. […]
21. marca 2018 – 3. júna 2018
Vernisáž výstavy 20.03.2018 o 17:00
Autor Kurátor
Silvia Čúzyová

Na samostatnej výstave v Stredoslovenskej galérii autorka predstaví širokú škálu malieb zo svojej doterajšej tvorby. Farmanová výstavou otvára svoju veľkú tému „záhrady a prírody“, ktorú predstaví ako archetypálnu tému rastu, dozrievania, plynutia nielen v prírode, ale aj v ľudských vzťahoch. Maliarka dlhodobo reflektuje vo svojej tvorbe myšlienky panteizmu a viery v prírodu ako hýbateľa všetkého. Častými sú témy „prerastania“ prírody a človeka. Sama čerpá emocionálne z obdivu k prírode ako živlu, pestovaného aj vo vlastnej záhrade. Ale aj z tradície dávneho prepojenia človeka s prírodou a jej cyklami. Farmanová je obdivovateľka záhrad a starostlivosti o ňu skoro ako opakujúceho sa rituálu. Fascinujú ju významy starostlivosti a podoby rôznych tradícií záhrad: japonskej, anglickej, francúzskej. Inšpiruje ju jej prítomnosť, premena, prerastanie do ľudského príbytku, cyklickosť, zraniteľnosť ale aj naplnenie pocitu zadosťučinenia ľudskej práce v podobe úrody ako odmeny, zároveň je pre ňu zdrojom vizuálneho zážitku. Farmanová tento svoj vzťah a vyznanie k záhrade paralelne prepojila aj s významom vzťahu k svojim dcéram – starostlivosť, premena, dozrievanie, úspechy potomkov ako reflexia výchovy. Názov výstavy „V mojich záhradách“ reflektuje Farmanovej pozvanie do vlastného sveta osobných tém, ale aj malieb na plátne, malieb na veľkorozmerných papieroch, v ktorých reflektuje a inšpiruje sa aj historickou maľbou: vplyvom nemeckého romantizmu a reflexie témy prírody umelcov z obdobia 18. storočia. Jej tvorba čerpá aj z myšlienok filozofov J. S. Milla a J. J. Rousseau, ktorí vnímali prírodu ako ideál, priniesli nové estetické myšlienky o umení, kráse a cite. Dnes ich myšlienky stále rezonujú v súčasnosti ako názory v bioetikea environmentálnej filozofii. Preto v tomto smere pretrváva aj fascinácia J. Farmanovej, no túto tému predstavuje ucelene divákom prvýkrát.

JANA FARMANOVÁ (1970) je slovenská etablovaná umelkyňa, maliarka a pedagogička. Vo svojej tvorbe sa od začiatku 90. rokov 20. storočia venuje maľbe a akvarelom. Jej maľby sa tematicky zameriavajú na zobrazovanie žien v určitom momente života, na zobrazovanie mladých dievčat v stupni dospievania. Je predstaviteľkou neoexpresívnej maľby, ktorá vo figurálnych výjavoch pracuje s abstraktnými myšlienkami: vzťah (v rodine, v priateľstve, samého k sebe), vytváranie a budovanie si vzťahu k niečomu, s čím pracujeme prvýkrát. Druhým momentom je postavenie ženy v rodine, či v spoločnosti a hlavne jej vlastný svet, ku ktorému sa utieka. V ostatných rokoch dominuje v jej obrazoch téma dievčat, ich dospievania, spoznávania okolitého sveta, priateľstiev, životného smerovania. Túto tému autorka Jana Farmanová spracováva dlhoročným pozorovaním sveta svojich dvoch dcér a ich meniacich sa záujmov, častokrát čerpá z osobnej skúsenosti a priamo zo svojej rodiny.

 

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.