JURAJ GAVULA – VITÁLNE FORMY

JURAJ GAVULA – VITÁLNE FORMY

Pozývame na výstavu!
7. apríla 2022 – 14. augusta 2022
Vernisáž výstavy 7. 4. o 17:00 /štvrtok
Autor Kurátor
Matej Gavula, Vladimíra Büngerová

Virtuálna prehliadka výstavy. 

Monografická výstava Juraja Gavulu (1942) predstavuje jeho sochársku tvorbu, ktorej cesta sa začala na konci 60. rokov 20. storočia. Prvé skúsenosti so sochou získal počas štúdia kameňosochárstva na Strednej škole umeleckopriemyselnej v Bratislave a v roku 1969 absolvoval umelecké vzdelávanie na novozaloženom, progresívnom Oddelení skla v architektúre Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tieto dve umelecké základne sa stali pre jeho výtvarnú tvorbu kľúčovými. Na jednej strane ho formovala dokonalá znalosť opracovania kameňa a na druhej experimentálne možnosti nového výtvarného materiálu. Gavula prepojil tradičný kameň a sklo, nie však v zmysle materiálovej kombinácie, ale prenosom tvarovej filozofie zo skla do kameňa a systematicky sa zameral na rozvinutie moderných abstraktných tvarov, geometrických, organických a novej strojovej estetiky. Išlo o vnútorné, obsahové prepojenie tradičných sochárskych materiálov a skla koncentrovaným autorským hľadaním dokonalého tvaru. Určujúcimi, primárnymi boli pre Gavulu prírodné, biologické formy, plné vitality, ktoré dynamizoval uplatnením náznakových technických a architektonických prvkov a detailov. Pre sochára je typické organické zrastenie prírodných štruktúr so strojovými konštrukčnými mechanizmami a práca s netradičnými materiálovými kombináciami – kameň a bronz, sklo a drevo atď. Napriek tomu, že vychádzal z experimentálnej tvorby so sklom jeho výsostným materiálom sa stal kameň, dôsledne sochársky opracovaný, rôznych druhov a farebných možností.

Gavulove hľadanie dokonalého tvaru, teda takého v ktorom nemožno nič pridať alebo ubrať, vychádza zo sústavného overovania v kresbách denníkových záznamov od 70. rokov. Abstraktné umenie počas normalizácie mohlo byť slobodne rozvíjané iba ako súčasť architektúry, Gavula v dobe masívnej socialistickej výstavby v početných monumentálnych realizáciách pre architektonickú tvorbu po celom Slovensku, sa zameral na abstraktné a výrazne štylizované rastlinné formy, ľudskú a zvieraciu figúru. Výstava v tematických častiach prezentuje jeho autorský dialóg medzi tvorbou pre verejný priestor, sympoziálnymi realizáciami a komorným sochárstvom prostredníctvom diel, fotografickej dokumentácie a kresieb. Fotografie Juraja Gavulu, zaznamenajúce procesy vzniku diel vo verejnom priestore po celom Slovensku, sú popri trojdimenzionálnych dielach rovnocennou a podstatnou súčasťou výstavy.

Výstava vznikla v spolupráci s Jurajom Gavulom a jeho synom Matejom, tiež aktívnym výtvarníkom. Pre Mateja Gavulu sa aktuálnou “výstavou uzatvára jedna veľká a rozsiahla etapa mapovania otcovej práce. Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov. Všetko to do seba zapadlo, ako sa postupne uzatváral výskum, mimochodom veľmi objavný, je to možnosť tieto veci, projekty a tvorbu formou výstavy sprostredkovať a ukázať verejnosti.”

V rámci výstavy je dôležité podľa Mateja Gavulu upozorniť na “Spôsob ako sa z nepoddajného materiálu dá dospieť k veľkej realizácii v architektúre. Vzťah k materiálom ako je kameň alebo betón  je určujúci pre formy, ktoré sa objavujú na výstave. Ďalším dôležitým momentom je prepojenie kameňa s architektúrou a krajinou.”

Výstava bola v roku 2021 prvýkrát uvedená v Galérii mesta Bratislavy, súčasná repríza v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je upravená a modifikovaná pre výstavné priestory galérie, prezentované sú exponáty zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, ďalej z archívu a majetku autora.

 

/////////

Názov: JURAJ GAVULA: VITÁLNE FORMY

Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž: 7. apríla 2022 o 17:00

Trvanie: 8. apríl – 14. august 2022

Kurátori: Vladimíra Büngerová a Matej Gavula

Grafický dizajn výstavy: Aurélia Garová

Grafický dizajn komunikácie: Palo Snoha

Architektúra výstavy: Matej Gavula

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Foto: Tatiana Takáčová