KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)

Výstava predstaví tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí pracujú s témou rómskej identity.
22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž výstavy 22. 10. o 17.00
Autor
Kurátor
Emília Rigová, Petra Hanáková

Stredoslovenská galéria v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Banskobystrický samosprávny kraj pozýva na otvorenie výstavy.

KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita) predstaví tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň, ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov, nám pôjde o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické.  

Profesionálni rómski umelci/umelkyne sú dnes prirodzenou súčasťou scény, k svojmu rómstvu sa vzťahovať môžu i nemusia, tak ako sa k rôznym aspektom svojich identít vzťahujú/či nevzťahujú nerómski umelci. „Rómske umenie” podľa všetkého neexistuje. Podobne ako neexistuje etnicky (či esenciálne) slovenské umenie. Existuje však umenie, ktoré svoju romacitu, svoje romipen kriticky reflektuje… Táto skúsenosť, domnievame sa, môže byť aj všeobecnejšie platná a prenosná. 

Na (bývalom) Západe sa o rómskych témach, o „rómstve“ intenzívne diskutuje najmä v posledných rokoch ako o určitej univerzálnej metafore sveta v pohybe, skúsenosti nevraživosti a vyčlenenia aj v súvislosti s poslednými migračnými vlnami a šovinistickou ozvenou na ne. Objavuje sa tiež analógia medzi Umelcom a Rómom (napríklad v rámci spoločného konceptu Bohéma), v oboch prípadoch ide o figúry vyčlenenia, inakosti, istej štrukturálnej i sociálnej odlišnosti. 

 

//////

Vystavujúci autori: Delaine Le Bas, Denis Kozerawski, Emília
Rigová, Krzysztof Gil, Luboš Kotlár, Małgorzata Mirga-Tas, Robert Gabris, Sead Kazanxhiu, Selma Selman, Tamara Moyzes
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková
Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie: 22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž: 22. 10. 2019 o 17.00 /utorok

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava vznikla za podpory ERSTE Stiftung a je súčasťou aktivít novovzniknutého Kabinetu rómskeho umenia a kultúry na PF UMB. 

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.