KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)

Výstava predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí pracujú s témou rómskej identity.
22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž výstavy 22. 10. o 17.00
Autor Kurátor
Emília Rigová, Petra Hanáková

 

Výstava KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita) predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň , ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov, nám ide o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické. Profesionálni rómski umelci/umelkyne sú dnes prirodzenou súčasťou scény, k svojmu rómstvu sa vzťahovať môžu i nemusia, tak ako sa k rôznym aspektom svojich identít vzťahujú/či nevzťahujú nerómski umelci. „Rómske umenie” podľa všetkého neexistuje (musel by to byť rasový koncept). Podobne ako neexistuje etnicky (či esenciálne) slovenské umenie. Existuje však umenie, ktoré svoju romacitu (slovacitu), svoje romipen kriticky reflektuje… Táto skúsenosť, domnievame sa, môže byť aj všeobecnejšie platná a prenosná. 

 

Na (bývalom) Západe sa o rómskych témach, o „rómstve“ intenzívne diskutuje najmä v posledných rokoch ako o určitej univerzálnej metafore sveta v pohybe, skúsenosti nevraživosti a vyčlenenia aj v súvislosti s poslednými migračnými vlnami a šovinistickou ozvenou na ne. We Roma – znie názov jednej z aktuálnych kritických čítaniek súčasného umenia… Objavuje sa tiež analógia medzi Umelcom a Rómom (napríklad v rámci spoločného konceptu Bohéma), v oboch prípadoch ide o figúry vyčlenenia, inakosti, istej štrukturálnej i sociálnej odlišnosti. 

 

Vzhľadom na viaceré „rómske“ výstavy v minulých rokoch (Vesmír je černý v MG Brno, Neviditeľné múzeum v bratislavskom tranzite, Vypovedaní vo VSG v Košiciach, neskôr v SSG v Banskej Bystrici) je naša výstava skôr syntetická. Nechceme sa voči predchádzajúcim výstavám vymedzovať, skôr z nich čerpať a na nich stavať. Byť istou sumou skúsenosti, tlmočenou jazykom súčasného umenia.

Samozrejme, že hovoriť v 21. storočí (i na umeleckom poli) o rómskej emancipácii je už povážlivo neskoro. Lepšie však neskoro, ako vôbec! Našou výstavou chceme urýchliť vývoj… Pomôcť majorite lepšie porozumieť svojej minorite a – predovšetkým – nájsť k (svojej) rómskej kultúre pozitívnejší vzťah. Vidieť ju aj niekde inde ako na smetiskách rómskych osád… Preto názov Keres Kultura! / Robíme Kultúru!

 

Naša výstava predstavuje tvorbu desiatich európskych umelcov/umelkýň pričom nejde o salónnu prehliadku, ale o konceptuálne/kurátorsky konzistentný celok, kde diela neškatuľkujeme pod nejaké ad hoc témy, ale témy samovoľne vyplývajú z konštelácií (susedstiev) diel a samozrejme i z daností jednotlivých výstavných priestorov. Vzniká tak určité rozprávanie, v ktorom sa divák/diváčka dozvedá: o traumatickej minulosti, ale aj o inšpiratívnej tradícii Rómov, o rómskych mýtoch a stereotypoch, o negatívnych majoritných prívlastkoch, tiež o ambivalencii rodinného či rodového predurčenia… 

 

Výstava KERES KULTURA! je zároveň synergicky viazaná ku vzniku interdisciplinárneho „kabinetu“ so zameraním na rómske umenie a kultúru na pôde KVK PF UMB. Ambíciou je aktívne rozvíjanie akademického dialógu v rámci témy. Výstava  tak v sebe od začiatku nesie perspektívu možnej dlhodobejšej spolupráce dvoch verejných inštitúcií: univerzity a galérie. Zámerom kabinetu a teda aj plánovanej výstavy je nastolenie kritických otázok, týkajúcich sa limitov označenia „rómske umenie“. Aké sú (ak vôbec sú?) jeho charakteristické rysy? Kto a kde ich definuje? 

 

Foto: Ivana Klepáčová, Jakub Kadurík

 

//////

Vystavujúci autori: Delaine Le Bas, Emília
Rigová, Krzysztof Gil, Ľuboš Kotlár, Małgorzata Mirga-Tas, Robert Gabris, Sead Kazanxhiu, Selma Selman, Tamara Moyzes
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková
Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie: 22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž: 22. 10. 2019 o 17.00 /utorok

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava vznikla za podpory ERSTE Stiftung a je súčasťou aktivít novovzniknutého Kabinetu rómskeho umenia a kultúry na PF UMB. 

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Foto: Ivana Klepáčová, Jakub Kadurík