Kresby a maľby (zo štyroch desaťročí)

    Výstava predstavuje autorovu tvorbu od roku 1962 až po rok 2009 vo vzájomnej nadväznosti kresieb a malieb a utvára vhľad do procesu vzniku obrazu. Pre jeho tvorivé cesty je charakteristické úsilie esenciálne vyjadriť nečakaný zážitok zo stretnutí s ľuďmi, vecami, s obyčajným prostredím všedného dňa. Motivické rady abstrahovaním vytvárajú príbehy obrazového znaku.             Na výstave sú zastúpené všetky […]
14. apríla 2010 – 13. júna 2010
Autor Kurátor
Rút Lichnerová

    Výstava predstavuje autorovu tvorbu od roku 1962
až po rok 2009 vo vzájomnej nadväznosti kresieb a malieb a utvára
vhľad do procesu vzniku obrazu. Pre jeho tvorivé cesty je charakteristické
úsilie esenciálne vyjadriť nečakaný zážitok zo stretnutí s ľuďmi, vecami,
s obyčajným prostredím všedného dňa. Motivické rady abstrahovaním
vytvárajú príbehy obrazového znaku.

            Na
výstave sú zastúpené všetky žánre a okruhy maliarových zaujatí od zátiší,
autoportrétov, portrétov ku krajinám a figurálnym kompozíciám.

            Priamy
vstup do autorovho tvorivého procesu utvárajú jeho denníky, skicáre
a kresby z obdobia štyroch desaťročí.

            Ľudovít
Hološka je profesorom Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici kde vedie Ateliér klasických maliarskych disciplín od roku 2001.