Laco Pálmai  AMNÉSIS

Laco Pálmai AMNÉSIS

Od 13. júla 2010 môžu návštevníci Stredoslovenskej galérie vidieť vo výstavnom priestore Room 19_21 inštaláciu Ladislava Pálmaia Amnésis. Ladislav Pálmai (1979) je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza).          Mnohovrstevné kontemplatívne dielo L. Pálmaia prezentované v Stredoslovenskej galérii bohato využíva symboliku prevzatú zo židovskej a […]
13. júla 2010 – 19. septembra 2010
Autor

Od 13. júla 2010 môžu návštevníci
Stredoslovenskej galérie vidieť vo výstavnom priestore Room 19_21 inštaláciu
Ladislava Pálmaia Amnésis. Ladislav Pálmai (1979) je absolventom Fakulty umení
Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraja
Bartusza).

         Mnohovrstevné
kontemplatívne dielo L. Pálmaia prezentované v Stredoslovenskej galérii bohato
využíva symboliku prevzatú zo židovskej a kresťanskej mystiky a súčasne sa
opiera o myšlienky Platónovho idealizmu.

         Sarkofágy
v tvare holubíc na železných podstavcoch rozložené na podlahe pokrytej vrstvou
soli zastupujú sefiroty, duchovné sféry, či stupne stvorenia usporiadané do
tvaru stromu života. Základom prirodzenej rovnováhy medzi jednotlivými sférami
a poťažne kozmu, je obojstranné fungovanie ich vzájomných vzťahov. Zdá sa však,
že fungovaniu týchto vzťahov bránia steny sarkofágov – nádob udržiavajúcich
božskú emanáciu. Ich pomyselné rozbitie má za následok zhmotnenie sveta, do
ktorého tak súčasne preniká zlo prítomné v božskom žiarení. 

         Ďalšiu
časť inštalácie tvorí vitrína s kvázi vedeckými preparátmi rôzne deformovaných
embryí, či – podľa autora – heterónov, zosobňujúcich bujnenie chorého života.
Spiace, do seba ponorené bytosti sa rozpamätávajú na transcendentálny svet
prvotných ideí, teda na svoju podstatu. Výstava potrvá do 11. septembra 2010.