Mapa z knihy čiernej vody a nádeje

Pozývame na výstavu!
11. októbra 2023 – 20. februára 2024
Vernisáž výstavy 10. 10. 2023 o 17:00
Autor Kurátor
Zuzana Janečková, Zuzana Majlingová

Vika Shumskaya (1968), Vlad Yurashko (1970), Valeriia Yurashko (1993) sú ukrajinskí výtvarní umelci a najbližší rodinní príbuzní žijúci v Banskej Bystrici. Spoločná výstava všetkých členov rodiny sprostredkúva divákovi hraničnú osobnú a občiansku skúsenosť migrujúcich umelcov, ktorí sa po útoku Ruska na Ukrajinu stali na dlhé obdobie vojnovými utečencami.

Názov výstavy Mapa z knihy čiernej vody a nádeje spája názvy prezentovaných malieb všetkých členov rodiny. Metaforicky a „poeticky“ reflektuje spoločne zdieľanú rodinnú intímnu, ale aj umeleckú skúsenosť v existenciálnom zmysle. Prepájanie názvov diel odkazuje na rodinnú súdržnosť umocnenú vonkajším ohrozením, ako aj na vystavenú tvorbu, ktorá zásadným spôsobom tematizuje skúsenosť vojnových utečencov.

Paralelu k modelu rodinného puta a individuálneho umeleckého vyjadrenia k hrôzam vojny predstavenom vo veľkoformátových maľbách každého člena rodiny reprezentuje séria komorných akvarelov Vlada Yurashka, zachytávajúcich ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s manželkou Olenou Zelenskou ako symbol politickej a občianskej odhodlanosti a vzdoru v situácii permanentného ohrozenia, ktorú dnes zdieľajú všetky ukrajinské rodiny.

Abstraktnejšia výtvarná forma a introspektívnejšia obsahová výpoveď vojnovej skúsenosti, ktorou sa vyjadrujú vo svojich maľbách Vika Shumskaya a Valeriia Yurashko, je na výstave artikulovaná explicitnejšie v tvorbe Vlada Yurashka, ktorý pracuje s rozpoznateľnou ikonografiou priamo odkazujúcou na kolektívnu pamäť, históriu a aktuálne vojnové udalosti v sérii akvarelov a komiksových kresieb.

Lajtmotívom výstavy je vystavená maľba Mapa, ktorá zachytáva abstrahovanú mapu Ukrajiny ako cestu úniku pred nebezpečenstvom, ale zároveň symbolickú cestu vnútorného návratu naspäť do vlasti. Návrat je sprítomňovaný kolážovým oživovaním pamäti a spomienok, premaľovávaním archívnych fotografií z rodinného albumu na trasách únikových ciest. Útek pred nebezpečenstvom vojny sa tak stáva permanentným vnútorným návratom do vlasti.

 

Dielo: Vlad Yurashko, zo série “Podpora. Prvá dáma a prezident”.

 

///////

 

Názov výstavy: Mapa z knihy čiernej vody a nádeje

Umelec a umelkyne: Vlad Yurashko, Vika Shumskaya, Valeriia Yurashko

Kurátorky výstavy: Zuzana L. Majlingová, Zuzana Janečková

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: 10. októbra 2023 o 17.00 hod. (utorok)

Trvanie výstavy: 11. október 2023 – 7. apríl 2024

 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

 

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.