Motívy neviditeľnosti

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Motívy neviditeľnosti vo štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod. v Praetoriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Kurátorka výstavy: Zuzana L. MajlingováVýstava potrvá od 30. októbra 2015 do 6. marca 2016. Výstava Motívy neviditeľnosti prezentuje dokumentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako […]
29. októbra 2015 – 6. marca 2016
Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy

Motívy neviditeľnosti

vo štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod. v Praetoriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.
Kurátorka výstavy: Zuzana L. Majlingová
Výstava potrvá od 30. októbra 2015 do 6. marca 2016.

Výstava Motívy neviditeľnosti prezentuje
dokumentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako
súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 – 2015.
Fotografická dokumentácia a katalogizácia je výsledkom archívneho a terénneho
výskumu. Našim zámerom bolo vybudovať evidenciu, ktorá doposiaľ
chýbala a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom
priestore mesta a jeho možnej ochrane.

Výstavu možno čítať vo
viacerých líniách. Základné informácie poskytuje otvorená katalogizačná
dokumentácia výtvarných diel, ktorá je vystavaná ako interaktívna, priestorová
inštalácia a umožňuje divákom spoznávať charakter a rozsah zaznamenaných
realizácií podľa jednotlivých lokalít na pomyselnej i reálnej mape mesta.

Ďalší prezentovaný
fotografický materiál dokumentaristu Jána Viazaničku komentuje výtvarné diela z
obdobia socializmu v ich aktuálnom sociálno-spoločenskom kontexte. Umelecké
diela, zachytené na fotografiách, sa nachádzajú v budovách, ktoré svoju pôvodnú
funkciu zmenili, alebo na miestach, kde sa o ne nikto nestará. Podobne ako v
iných mestách na Slovensku reprezentujú tieto diela akúsi estetickú
nepatričnosť a stávajú sa „neviditeľnými“. Zábery zachytávajú absurditu
vizuálneho, kultúrneho a informačného vrstvenia, ktorá sa na pozadí týchto
realizácií, pochádzajúcich z vytesneného obdobia histórie, odohráva.

Filmový dokumentarista Jakub
Julény vo svojich videách sprostredkúva pohľad tvorcov – sochára Mikuláša Palka
a architekta Pavla Reka, ktorých originálne práce spred roka 1989 sa v rôznom
stave poškodenia vo verejnom priestore mesta dodnes nachádzajú. V rozhovore so
Stanislavom Mičevom – riaditeľom Múzea SNP a objednávateľom najmladšieho
sochárskeho diela z roku 2014, zaznamenáva problematickú, no bežnú prax
zadávania zákaziek na umelecké dielo vo verejnom priestore bez výtvarnej
súťaže. Tiež poskytuje hodnotenie problematiky expertkou Klárou Kubičkovou,
ktorá sa téme venuje niekoľko desaťročí. Vo videu venujúcom sa školskému areálu
z pohľadového a tvarovaného betónu v architektonickom komplexe Gymnázia J. G.
Tajovského a Obchodnej akadémie účinkuje aj súčasná riaditeľka gymnázia Mária
Sochorová a aktivista Slávo Sochor, reprezentujúci pozície správcov a užívateľov.

Súčasťou
výstavy je aj webová stránka projektu, ktorú sme zvolili ako publikačný formát
pre zozbieraný materiál. Galerijnú výstavu chápeme ako bádateľský priestor,
umožňujúci participáciu a aktívne zapojenie diváka do procesu komentovania,
skúmania a spoznávania výtvarných diel na výstave i v uliciach mesta.

Viac nájdete na www.vytvarnedielabb.sk.

V rámci dramaturgie Stredoslovenskej
galérie patrí výstava k projektom zameraným na mapovanie umenia v regióne a
zaraďujeme ju k žánru edukačných výstav, ktoré sprevádzajú podporné tvorivé dielne,
diskusie s odborníkmi, komentované prehliadky a zážitkové vychádzky. 

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová
Architektonické a vizuálne riešenie: Pavol Snoha
Foto dokument: Ján Viazanička
Video dokument: Jakub Julény
Web: Michal Šimonfy

Fotografickú dokumentáciu a
súpis výtvarných diel finančne podporilo mesto Banská Bystrica. Výstava vznikla
vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR.

Za podporu ďakujeme reštaurácii Červený Rak, Banskobystrickému
pivovaru a.s., ALFA BIO s.r.o. a firme Barzzuz s.r.o.


Rozprávanie kurátorky Zuzany L. Majlingovej o súpise výtvarných realizácií vo verejnom priestore Banskej Bystrice (1945-2015) v relácii Fokus na Rádio DEVÍNhttp://bit.ly/verejnypriestorbb

Tešíme sa na vašu návštevu!