MULTIWINNETOU AND OLD SECONDHAND

Výstava prezentuje tvorbu mladého slovenského umelca Radka Mačuhu (1974), absolventa sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení ( VŠVU ) v Bratislave. Výstavný projekt mapuje Mačuhov umelecký pogram good IDEA, ktorým sa autor začal zaoberať už vo svojej diplomovej práci a ďalej ho teoreticky rozvíja, ako doktorand na VŠVU. Autor aplikuje aktuálne postupy výtvarného umenia v […]
12. decembra 2007 – 27. januára 2008
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Výstava prezentuje tvorbu mladého slovenského umelca Radka Mačuhu
(1974), absolventa sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení ( VŠVU
) v Bratislave. Výstavný projekt mapuje Mačuhov umelecký pogram
good IDEA, ktorým sa autor začal zaoberať už vo svojej diplomovej práci
a ďalej ho teoreticky rozvíja, ako doktorand na VŠVU.

Autor aplikuje aktuálne postupy výtvarného umenia v objektoch a
inštaláciách. Dlhodobo sa zaoberá fenoménom konzumu, marketingovými a
reklamnými stratégiami nadnárodných reťazcov. Nakúpené nábytkové a
dekoratívne komodity z obchodného domu IKEA, ale aj bazárov tvarovo
interpretuje , zasahuje do dizajnu produktov a neguje ich pôvodný účel
vychádzajúc z punkového princípu Do it yourself.
Prikladanie nových významov už existujúcim formám, obrazom a znakom
iniciuje pasívneho diváka (konzumenta) k aktivite, ktorú umožňuje
Mačuhov kreatívny vstup do akéhokoľvek naordinovaného systému.
(predpísaného korporáciou, štátom, inštitúciou či médiami).