(ne)MOC-(sub)DOMINANCIA

Výstava (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA dramaturgicky zapadá do programu  Stredoslovenskej galérie, kde jedným z cieľov je  odborne mapovať prejavy aktuálnych výtvarných tendencií  nielen na Slovensku. Projekt  zároveň zväčšuje diapazón aktuálnych tém kurátorských výstav na Slovensku. Kurátorský projekt (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA predstavuje tvorbu vybraných umelcov a ponúka výstavu reflektujúcu tému mocenských vzťahov a životných situácií, ktoré s ňou súvisia. Výstava dáva […]
8. februára 2007 – 18. marca 2007
Autor Kurátor
Zuzana Spišiaková

Výstava (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA dramaturgicky zapadá do programu  Stredoslovenskej galérie, kde jedným z cieľov je  odborne mapovať prejavy aktuálnych výtvarných tendencií  nielen na Slovensku. Projekt  zároveň zväčšuje diapazón aktuálnych tém kurátorských výstav na Slovensku.

Kurátorský projekt (ne)MOC/(sub)DOMINANCIA predstavuje tvorbu vybraných umelcov a ponúka výstavu reflektujúcu tému mocenských vzťahov a životných situácií, ktoré s ňou súvisia. Výstava dáva priestor pre konfrontáciu súčasného vizuálneho umenia v celej  jeho druhovej rozmanitosti s témou vykonávania, užívania a disponovania so špecificky ľudským javom – mocou v spoločensko-civilizačných procesoch súčasnosti. Aktuálne umenie disponuje špecifickými komunikačnými a vyjadrovacími schopnosťami, je samostatným mikrosvetom s presahmi a vyjadreniami k problémom  stále sa meniacich, nestabilných pozícií ľudského subjektu súčasnosti.  Skúmanie moci, vstupujúcej  univerzálne do reality ľudského a spoločenského bytia  pomocou umenia sa práve preto javí ako zmysluplné a obohacujúce. Finálne diela predstavujú pre  vnímavého diváka inšpiráciu ako uvažovať o téme moci a upozorňujú na multiplicitu problému, ktorý je potrebné vidieť pestrejšie a rozmanitejšie ako len na najvyššej úrovní inštitúcií.

Výstava ponúka diela významných a etablovaných autorov slovenskej výtvarnej scény. Tému totalitnej moci a jej odkazy spracovali Svätopluk Mikyta v technike tlačí, Patrik Ševčík v plošnej site specific  inštalácii. Anton Čierny ponúka digitálne tlače v akomsi reportážnom spracovaní,  využívajúc materiálo získaný počas projektu na slovensko-ukrajinskom pohraničí.  Do oblasti hospodársko – politických konotácií moci sa dostávajú inštalácie mladého českého výtvarníka Jana Nálevku, laureáta Ceny O. Čepana Michala Moravčíka a košického autora Petra Kalmusa. Mladá slovenská autorka Jana Kapelová ponúka dokumentáciu vlastnej „cesty“ do kancelárie ministra kultúry SR. Pomocou média videoartu sa predstavia viacerí autori, reagujúci na moc v jej rozmanitosti. Maroš Rovňák v najnovšom videu prináša nekompromisný dôkaz moci spoločnosti očami outsidera. Video Miroslava Nicza ironizujúc reflektuje témy vojenskej moci. Na moc samotného umenia v textovej animácii upozorňuje dielo jedného z velikánov slovenskej výtvarnej scény Petra Meluzina. Ďalšie videoartové diela predstavia aj český výtvarník, laureát prestížnej Ceny Jindřicha Chalupeckého z r. 2003 Michal Pěchouček a slovenská autorka, laureátka Ceny Oskara Čepána (2002) Pavlína Fichta-Čierna.  Kontroverzná česká umelecká skupina, pracujúca s témami politickej moci Groupe Guma Guar prekvapí bystrických divákov ponorom do ich vlastných odpovedí na kladené otázky. Českí tvorcovia svoju hlavný záujem spoja so skúmaniami v oblasti moci médií. Mladý košický výtvarník Radovan Čerevka v najnovšej inštalácii  spracoval tragickú udalost,   pracuje s infografikami spravodajských agentúr, pojednávajúcimi o tragédie školákov v Beslane v r. 2004. Veľkoplošné digitálne tlače s jemne ironizujúcimi témami cirkevnej moci prináša košický grafik a maliar Marko Blažo. Svojskú polohu v oblasti maľby má na domácej výtvarnej scéne Martin Gerboc, jeho diela sú jediným maliarskym príspevkom na výstave. Marianna Mlynarčíková, rodáčka z BB spracovala tému moci pohľadu. Zachádza do oblasti, kedy sa moc skúma v každodennosti a je ťažšie  pomenovateľná. Autorka vo svojom diele využíva serigrafickú tlač na zrkadlových platniach. Jedna z najznámejších výtvarných postáv českej scény, Jiří Surůvka, žijúci a tvoriaci v Ostrave sa bystrickej verejnosti predstaví airbrush tlačou pojednávajúcou tému moci hitlerovského Nemecka. Bratislavský rodák Viktor Frešo známy svojimi úprimne formulovanými výzvami, pohŕdajúc konvenčnými formami, sa tentokrát nezvyčajne predstaví triptychom veľkoformátových. V dielach  prehodnocuje seba v mocenských vzťahoch, ktoré žije.