NIŽŠIE ÚROVNE RASTISLAV PODOBA

Rastislav Podoba (1975) vo svojej najnovšej maliarskej tvorbe pokračuje v skúmaní priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie.
29. októbra 2019 – 2. februára 2020
Vernisáž výstavy 29. 10. o 17.00
Autor Kurátor
Michal Šedík

Rastislav Podoba (1975) vo svojej najnovšej maliarskej tvorbe pokračuje v skúmaní priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie. Teritórium maľby na pomedzí medzi zobrazením sveta tam vonku (krajiny) a skúmaním možnosti maľby ako takej, dostáva nový impulz v zmene východiska, ktorým v poslednej dobe už nie sú bežné fotografie krajiny, ale letecké snímky topografií krajiny. Východisko sa tu vzďaľuje od bežných možností pohľadu diváka a mení sa na strojový topografický pohľad zvrchu na krajinu. Maliar pracuje s existujúcim technický, obrazom, ktorý vznikol v inom čase, je reprezentáciou (polohopis a výškopis) povrchu krajiny v inej mierke a z bodu v priestore, ktorý je ľudskému oku primárne nedostupný. Autor technický obraz pretvára, nanovo konštruuje v médiu maľby a predstavuje nám ho v našej mierke – v rámci možností nášho pohľadu, očakávajúceho horizont. Toto porovnávanie je kľúčom k porozumeniu aktuálnych malieb Rasťa Podobu a k ich aktuálnej inštalácii Nižšie úrovne.

Úrovne, o ktorých je tu možné uvažovať sú v prvom rade dané situovanosťou pohľadu zvrchu, kde sa na ploche prekrývajú vrstvy krajiny od úrovne oblakov v atmosfére, cez napr. dym, koruny stromov, vegetáciu, pôdu, vodné zdroje, dno riek a morí, …. Pohľad na leteckú snímku je možné zacieliť na vrstvy rôznej výšky a objekty rôznej polohy. Transkripciou východiskovej snímky v maľbe táto možnosť stále ostáva, rozširuje sa však aj o možnosť vnímať topografické motívy vo vzťahu k textúre a technologickým postupom média maľby, čím sa dostávame k úrovniam vrstvenia a spracovania maliarskej hmoty. Náš pohľad rozšírený technikou a technológiami zobrazovania sa tu nanovo a spätne interpretuje a zhodnocuje v situácii pozorujúceho človeka, kde sa znovu objavujú hodnoty: hore a dole, vpred a vzad, figúra a pozadie.

Tým sa dostávame k implicitnému motívu pohybu a času, ktorý problematizuje inštalácia. Čo bude výsledkom približovania sa ku skutočnej krajine? A čo bude výsledkom približovania sa k jej technickej reprodukcii a čo, do tretice, bude výsledkom priblíženia sa k maliarskej interpretácii technickej reprodukcie? Pohyb bližšie a ďalej je fragmentarizovaný prekrývajúcou sa inštaláciou rôznych úrovní (detailov/celkov), na ktoré sa jednotlivé maľby rôznych formátov zameriavajú. Okrem potešenia, ktoré jednotlivé maľby ponúkajú sa navyše môžeme pýtať aj otázky, tematizujúce širšie problémy vzťahu nášho pohľadu a krajiny, aké sú naše možnosti uchopiť pohľadom väčšie krajinné celky (prípadne celú zem), hodnoty skryté v tomto pohľade, ale aj jeho dôsledky.

Michal Šedík

 

//////

Vystavujúci autor: Rastislav Podoba

Kurátor: Michal Šedík

Miesto: Bethlenov dom, Kresliareň

Trvanie: 29. 10. 2019 – 2. 2. 2020

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Foto: Ivana Klepáčová