Nová skutočnosť. Bez dôkazov

Skupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016.  Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej ére vynútenej kreativity […]
30. júna 2016 – 28. augusta 2016
Autor Kurátor
Ivana Komanická

Skupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016. 

Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej
ére vynútenej kreativity na jednej strane a klasickej hierarchickej organizácie
výučby na akadémiách na strane druhej. Ukazuje umenie ako „nehľadajúce
odôvodnenie“, umenie ako afektivitu, stávanie sa, prechod, umenie tvorené na
akadémii ako umenie
prechodu. Výber prináša okrem iného kolektívne (často performatívne, dočasné a
niekedy nezaznamenané inokedy reinterpretované) práce realizované mimo
ateliéru, v konfrontácii s modelom ateliérovej výučby a súčasnej teórie, v
rámci ktorej je umenie včleňované do širšieho obrazu reprezentačných praktík
súčasnej spoločnosti. „Sme v situácii beznádejne ohrozených a potenciálne
utopených v predvídateľnosti konvencií“ hovorí jeden z vystavujúcich autorov „v
podliehaní sentimentalite, kde každý kúsok môže znamenať regresívne lipnutie na
predstave o umení.“ Výstava je v konečnom dôsledku zjednávaním z toho, čo
zostalo zo zdokumentovaného gesta, zaznamenaných procesov a rituálnej povahy
umeleckého diela.

Tešíme sa na vašu návštevu!