Oči ako telo (jazykom ochutnávať, nehovoriť!)

Patrik Illo (1973), absolvent sklárskeho výtvarníctva a Katedry maľby a nových médií na VŠVU v Bratislave patrí k súčasnej špičke slovenského sklárskeho dizajnu. Okrem toho rozvíja osobitý výtvarný program dômyselne prepájajúci prvky dizajnu s voľným výtvarným umením. V roku 2007 bol jedným zo štyroch finalistov prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorá sa každoročne udeľuje mladým výtvarníkom […]
1. marca 2008 – 17. apríla 2008
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Patrik Illo (1973), absolvent sklárskeho výtvarníctva
a Katedry maľby a nových médií na VŠVU v Bratislave patrí k súčasnej
špičke slovenského sklárskeho dizajnu. Okrem toho rozvíja osobitý
výtvarný program dômyselne prepájajúci prvky dizajnu s voľným výtvarným
umením. V roku 2007 bol jedným zo štyroch finalistov prestížnej Ceny
Oskára Čepana, ktorá sa každoročne udeľuje mladým výtvarníkom do 35
rokov.

Hlavnou axiómov tvorby Patrika Illa je
problematika tela a telesnosti, ktorú spracúva v rôznych materiáloch
(sklo, textil, koža) a médiách (objekt, inštalácia, video,
fotogrtafia). Osobitú pozornosť venuje predcíznemu navrhovaniu a
materiálovému spracovaniu jednotlivých objektov, ktoré častokrát
pochádzajú z pamäťovo známej vizuálnej roviny bežnej spotreby (napr.
odev,hračky,športové potreby), autor ich však významovo posúva na
úroveň extrémnej viacúčelovosti, alebo naopak nepoužiteľnosti. Jeho
bizarné diela sa tak nachádzajú v určitom medzipriestore dizajnu a
voľného umenia, vytvárajúcom myšlienkové a emocionálne napätie
prameniace z našich konvečných predstáv o ich utilitárnej funkcii.