plus mínus XXI reloaded

Výstava PLUS MINUS XXI Reloaded je prezentáciou vybraných absolventov a študentovateliéru ±XXI Prof. Daniela Fischera z katedry Maľby a Iných médií Vysokej školy výtvarnýchumení v Bratislave. Svoju premiéru mala minulý rok v Dome umenia v Bratislave. Výstavav Banskej Bystrici pôvodný výber dopĺňa o tvorbu čerstvých absolventiek – Eriku Miklóšovúa Csillu Polákovú a ešte len študentku […]
7. septembra 2010 – 24. októbra 2010
Autor Kurátor
Katarína Slaninová

Výstava PLUS MINUS XXI Reloaded je prezentáciou vybraných absolventov a študentovateliéru ±XXI Prof. Daniela Fischera z katedry Maľby a Iných médií Vysokej školy výtvarnýchumení v Bratislave. Svoju premiéru mala minulý rok v Dome umenia v Bratislave. Výstavav Banskej Bystrici pôvodný výber dopĺňa o tvorbu čerstvých absolventiek – Eriku Miklóšovúa Csillu Polákovú a ešte len študentku Ditu Kaplanovú.
Cieľom výstavy nie je komplexné a vyčerpávajúce predstavenie všetkých absolventov„fischerovského“ ateliéru. Prostredníctvom prezentovaných diel sa výstava pokúšadokumentovať široké spektrum umeleckých prístupov a stratégií rozvíjajúcich sa v ateliériprof. Daniela Fischera, ktoré i napriek svojej odlišnosti spája spoločná snaha autorovo uchopenie umeleckého diela ako celku, reflektujúc ich neustále analytické skúmanie apremýšľanie o umeleckej tvorbe.
Ústrednou témou ateliéru Daniela Fischera je skúmanie podstaty obrazu a sledovanieprocesov jeho vzniku s vysokou mierou konceptuálneho uvažovania. Zjednodušene sa dápovedať, že ne jednej strane figuruje v ateliéri maľba. Tá je však vo väčšine prípadovvýsledkom konceptuálneho prístupu a rafinovanej hry, v rámci ktorej je vizuálne príťažlivýpovrch maľby často iba súčasťou zložitejšie štrukturovaného umeleckého procesu. Druhúskupinu tvoria autori, ktorí klasické médium maľby opustili v prospech videa, inštalácie,objektu, no k maľbe sa priebežne stále vracajú, alebo maliarske médium prostredníctvomjeho kombinácie s inými médiami, posúvajú ďalej do polohy objektu a inštalácie, čímprekračujú jej 2D charakter.
Svoju mediálnu flexibilitu dokazujú mnohí odchovanci Fischerovho ateliéru i prácou priamov médiu videa a inštalácie. Pre mnohých autorov je typická silná vizualita a estetizácia dielnarábajúca s vlastnými intímnymi ale i všeobecne platnými symbolmi vyskladanými do videís charakteristickým lyrickým zafarbením, nostalgickou, či dramatickou atmosférou. Inís nadhľadom, vtipom a iróniou komentujú súčasnú globalizovanú spoločnosť so všetkými jejneduhmi, či upozorňujú na stratégie manipulácie v časoch informačného boomu využívajúcvšetky dostupné technologické prostriedky.
Ďalší autori sa pokúšajú vysporiadať so samotným médiom maľby a cez rôzne staro- novétémy ho nanovo definovať a prostredníctvom rozličných maliarskych prístupov od silnéhohyperrealizmu s výrazným neokonceptuálnym zafarbením, cez významovú hru symbolov ametafor, fragmetárnosť, príbehovosť a symboličnosť, či hľadanie ľudskej identity odkrývajúa artikulujú jeho ďalšie významové vrstvy a možnosti.
Výber umelcov participujúcich na výstavnom projekte plus mínus XXI reloaded sa pohybujev rozpätí od už overených mien slovenských emerging artists súčasnej slovenskej vizuálnejscény, no prináša i niekoľko výrazných predstaviteľov najmladšej generácie, ešte študentovateliéru.
Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky aBanskobystrického samosprávneho kraja.