Plynutie

Plynutie

Výstava mladej slovenskej maliarky žijúcej vo Fancúzsku.
1. októbra 2009 – 21. novembra 2009
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Výstava mladej slovenskej maliarky žijúcej
vo Fancúzsku.