Pravidlá a výnimky

Projekt Pravidlá a výnimky prezentuje v skratke vizualizované teoretické úvahy maliara a pedagóga Ľudovíta Hološku, spolu s prácami jeho študentov – absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Porovnanie pedagógových úvah o procese maliarskej tvorby s výsledkami jeho študentov prináša pohľad na cesty a špecifiká umeleckej výchovy a predstavuje podoby súčasnej maľby. Predstavuje tvorbu vyzretých autorov vyznačujúcich sa pôvodnosťou a originálnou individuálnou koncepciou. Autorov […]
22. januára 2009 – 15. marca 2009
Kurátor
Ľudovít Hološka

Projekt Pravidlá a výnimky
prezentuje v skratke vizualizované teoretické úvahy maliara
a pedagóga Ľudovíta Hološku, spolu s prácami jeho študentov – absolventov
bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Porovnanie
pedagógových úvah o procese maliarskej tvorby s výsledkami jeho
študentov prináša pohľad na cesty a špecifiká umeleckej výchovy
a predstavuje podoby súčasnej maľby. Predstavuje tvorbu vyzretých autorov
vyznačujúcich sa pôvodnosťou a originálnou individuálnou koncepciou.
Autorov spája rozmanitosť, rôznorodosť, slobodná voľba osobitej subjektívnej
cesty za umením, jasná a presvedčivá genéza tvorivých výsledkov.