PREDPREMIÉRA 20 rokov fotografie na VŠVU

Katedra fotografie a nových médií si v roku 2010 pripomína 20 rokov od založenia katedry. Výstava PREDPREMIÉRA v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici predstavuje výber prác pedagógov, absolventov a súčasných študentov Katedry fotografie a nových médií. Výstava ponúka návštevníkovi možnosť oboznámiť sa s 20-ročnou činnosťou katedry a prezrieť si fotografické práce, ktoré vznikli na pôde Katedry fotografie a nových médií. Študenti a pedagógovia pracovali s rôznymi […]
27. októbra 2010 – 28. novembra 2010
Kurátor
Ľubo Stacho

Katedra fotografie
a nových médií si v roku 2010 pripomína 20 rokov od založenia
katedry. Výstava PREDPREMIÉRA v Stredoslovenskej galérii v Banskej
Bystrici predstavuje výber prác pedagógov, absolventov a súčasných
študentov Katedry fotografie a nových médií. Výstava ponúka návštevníkovi
možnosť oboznámiť sa s 20-ročnou činnosťou katedry a prezrieť si fotografické
práce, ktoré vznikli na pôde Katedry fotografie a nových médií. Študenti a
pedagógovia pracovali s rôznymi prístupmi k fotografickému obrazu
a fotografickými žánrami, od dokumentárnej fotografie, portrétu a
experimentu, až po inštaláciu či videoumenie.

Súčasťou otvorenia
výstavy bude aj prezentácia fotografických škôl o 15.00 hod. v priestoroch
galérie.

Počas vernisáže sa
uskutoční prezentácia katalógu k výstave, ktorý uvedie prof. Ľubo Stacho.
Graficky návrh katalógu pripravila Katarina Lukić Balažová. 

„…Fotografické
médium patrí k základným vizuálnym jazykom spoločnosti a je dôležité, aby
sme v tomto odbore mali vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tento rok si
pripomíname 20. výročie založenia Katedry fotografie a nových médií na
VŠVU. Za dve desaťročia dokázala vychovať množstvo absolventov, ktorí
v každodennom živote majú možnosť presadzovať kvalitu fotografického
obrazu. Okrem našich študentov na katedre študovalo v rámci výmenných
pobytov veľa zahraničných poslucháčov z Fínska, Poľska, Maďarska,
Francúzska, Veľkej Británie, USA, Talianska a ďalších krajín. Škola má
uzavreté dohody o výmene študentov s viacerými umeleckými školami po
celom svete, a tak aj naši študenti odchádzajú na pobyty do zahraničia.
Katedra fotografie a nových médií zápasí s problémami  technického vybavenia, ale aj napriek tejto
skutočnosti, práce študentov vynikajú kreativitou a často sú obdivované na
zahraničných školách. Študenti získali množstvo cien v domácich, ale aj
zahraničných súťažiach. Samotná katedra prezentovala svoje práce napríklad na
Mesiaci fotografie v Paríži a v Bratislave, alebo na Univerzite Marca
Blocha v Štrasburgu, na festivaloch vo Viedni, Prahe, Poľsku a v
ďalších krajinách. O tom všetkom by mala podať svedectvo výstava
PREDPREMIÉRA v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici,
reprízovaná by mala byť neskôr v Prahe a ďalších mestách. Na rozdiel od
predošlých katedrových výstav, ktoré mapovali vtedajšie súčasné práce
študentov, aktuálna prezentácia je pokusom urobiť sondu do 20-ročnej histórie
Katedry fotografie a nových médií a predstaviť jej dlhodobejší profil,
nezávislý na dobových  módnych
trendoch..“

(Z úvodného textu ku výstave –  prof. Ľubo Stacho)


Výstavu a katalóg
pripravila Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
v roku 2010. 

Vydanie katalógu finančne podporilo Ministerstvo
kultúry a cestovného ruchu SR.