Prírodné materiály

Výstava Prírodné materiály je výsledkom tvorivej spolupráce dvojice mladých súčasných umelcov – Richarda Loskota (1984, CZ) a Michala Šimonfyho (1984,SK). Obaja autori vo svojej tvorbe tematizujú prírodu, skúmajú substancie a javy, ktoré vytvárajú prirodzenú skutočnosť nášho sveta a zároveň kladú závažné otázky o aktuálnom etickom vzťahu človeka k živému organizmu prírody. Loskot a Šimonfy považujú […]
10. októbra 2013 – 26. januára 2014
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Výstava Prírodné materiály je výsledkom tvorivej spolupráce dvojice mladých súčasných umelcov – Richarda Loskota (1984, CZ) a Michala Šimonfyho (1984,SK). Obaja autori vo svojej tvorbe tematizujú prírodu, skúmajú substancie a javy, ktoré vytvárajú prirodzenú skutočnosť nášho sveta a zároveň kladú závažné otázky o aktuálnom etickom vzťahu človeka k živému organizmu prírody.
Loskot a Šimonfy považujú prírodu za niečo, čo sa nedá prekonať a absolútne spoznať. Pre oboch znamená príroda zdroj inšpirácie s ktorým pracujú nesebecky – nejde im o fyzické privlastňovanie prírodných materiálov či prírodných procesov pri vytváraní diel, pokúšajú sa o ich zviditeľňovanie. Ich prístup je skôr skúmavý, viac experimentálno-laboratórny a poeticko–transcendentálny ako koristnícky. Zaujímajú sa o vzťahy, ktoré vznikajú zlučovaním prírodného sveta s technickým prevedením a vedeckého skúmania s možnosťami umeleckého prístupu. Tvorbu oboch autorov charakterizuje symbióza poznatkov vedy, súčasných technológií a umenia. Vytvárajú inštalácie, prostredia, priestorové obrazy, umelecké softvéry a internetové projekty, ktorých základom je metaforické využitie rozmanitých technických systémov, prístrojov a sústav s akcentom na výslednú nemateriálovú skladbu artefaktov.
Richard Loskot vo svojej tvorbe skúma základné, zdanlivo samozrejmé, skúsenosti človeka s fyzikálnymi vlastnosťami priestoru, svetla, času, alebo zvuku.Technologický postup a subtílna forma jeho diel sa stáva zároveň aj ich obsahom,ktorým sa pokúša zviditeľňovať „neviditeľné“. Michal Šimonfy tematizuje najmä živú prírodu – bunky, rastliny, rôzne formy a prejavy života a vzťah človeka k prírode.Zaujíma ho simulácia prejavov života, jeho práce sú interaktívne, vyzývajú k väčšej citlivosti, všímavosti, aktívnej spolupráci a podnecujú k diskusii.
Vernisáž výstavy je spojená s komentovanou prehliadkou, na ktorej autori osobne predstavia svoje práce.

Výstava Prírodné materiály je sprievodným podujatím k festivalu súčasného umenia a nových médií – Intermedia.bb 2013. Festival a výstava sa koná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.