Putovanie do krajina zázračna – Slovenské divadlá deťom

Výstava predstavuje tvorbu slovenských profesionálnych bábkových divadiel a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov venované detskému divákovi. Na Slovensku pôsobí päť profesionálnych bábkových divadiel, ktoré vznikli od začiatku 50. rokov 20. storočia. Po roku 1990 vzniklo na Slovensku viacero nezávislých a súkromných skupín hrajúcich pre deti. Niektoré činoherné divadlá uvádzajú pravidelne tituly určené detskému divákovi. Ostatné […]
10. septembra 2010 – 31. októbra 2010

Výstava predstavuje tvorbu slovenských profesionálnych bábkových divadiel a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov venované detskému divákovi. 
Na Slovensku pôsobí päť profesionálnych bábkových divadiel, ktoré vznikli od začiatku 50. rokov 20. storočia. 
Po roku 1990 vzniklo na Slovensku viacero nezávislých a súkromných skupín hrajúcich pre deti. 
Niektoré činoherné divadlá uvádzajú pravidelne tituly určené detskému divákovi. 
Ostatné divadlá, vrátane Slovenského národného divadla v Bratislave, zaraďujú príležitostne do svojho repertoáru činoherné, operné a baletné inscenácie pre svojich detských návštevníkov. 
Divadlá národnostných menšín hrajú v jazyku maďarskom, rusínskom a rómskom. 
Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pôsobí Katedra bábkarskej tvorby, kde sa vyučuje bábkoherectvo, réžia a dramaturgia a scénické výtvarníctvo. 
Toto množstvo informácií je zastúpených na výstave, ktorá začala svoju púť na 17. ročníku medzinárodného festivalu profesionálnych bábkových divadiel v Subotici a ktorej cesta končí na medzinárodnom festivale profesionálnych bábkových divadiel Bábkarská Bystrica – dvojitý impulz v Stredoslovenskej galérii.
Autori: architektonické riešenie Eva Farkašová, grafické riešenie Vladimír Slaninka, kurátor výstavy Vladimír Predmerský.

Najnovší,
XVII. ročník medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica – Dvojitý impulz,
ktorý sa uskutoční v dňoch 25. 9. – 1. 10. 2010 sprevádzajú dve
výstavy.

Druhá výstava
sa nazýva Festivalové
motýle
. Symbol motýľa, ktoré si zvolil talianský
festival Znamenia detstva, maľujú deti v troch rôznych európskych mestách:
v talianskej Mantove, španielskej 
Lleide a v slovenskej Banskej Bystrici, kde približne 250
žiačok a žiakov školy na Triede SNP 20 vytváralo vlastné motýle.

Tieto budú
vystavené  v Stredoslovenskej
galérii od 10. 9. 2010 do 28. 9. 2010, kedy sa o 17.00 hod. spod Pamätníka
SNP uskutoční slávnostný happening odletu motýľov, ktoré ukončia svoju púť až
na výstave v Paláci di Bambini počas festivalu Segni d´Infanzia. Súčasťou
happeningu Odlet motýľov do Mantovy alebo Dohra, ktorý ukončuje výstavu je aj
odovzdanie Ceny detskej poroty festivalu Bábkarská Bystrica 2010 Dvojitý
impulz.  

 Viac
informácií o festivale nájdete na http://www.bdnr.sk/.