Reflux

Východiskovým základom výstavy REFLUX je otázka identity a hodnôt v európskom kontexte. Inšpiračným zdrojom sa stala kniha českého filozofa Václava Umlaufa „Evropské cesty k vlastnímu Já“.  Texty   aplikované na stenu s použitím efektu zrkadlového odrazu nabúravajú spôsoby čítania vžité v našej kultúre a nútia  nás k zvýšenej pozornosti. Divák sa tak viac sústredí na text a […]
28. augusta 2009 – 18. októbra 2009
Autor

Východiskovým
základom výstavy REFLUX je otázka identity a hodnôt v európskom kontexte.
Inšpiračným zdrojom sa stala kniha českého filozofa Václava Umlaufa „Evropské
cesty k vlastnímu Já“.  Texty  
aplikované na stenu s použitím efektu zrkadlového odrazu nabúravajú
spôsoby čítania vžité v našej kultúre a nútia 
nás k zvýšenej pozornosti. Divák sa tak viac sústredí na text a lepšie
si uvedomuje obsah sprostredkovanej informácie. Princíp zrkadlového odrazu
korešponduje s hľadaním ľudskej identity. Zrkadlové umiestnenie textu na stene
tiež pripomína princíp grafickej tlače (matrica a odtlačok) a prehodnocuje
grafiku ako médium. Výstava obsahuje aj dokumentačnú slideshow s fotografiami
diel z obdobia posledných 3 rokov.