Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie

Rétorika fikcie (zákulisie) OTVORENIE 3/12/2009 o 17.00, kino Hviezda, Banská Bystrica Sprievodná prehliadka priestoru a diskusia o pozadí výstavy, M. Keratová Slávnostné odhalenie architektonickej realizácie foyer kina od Vladimíra Popoviča z r. 1975 Prezentácia miesto-špecifického workshopu (2. – 3. 12. 2009), Petra Feriancová, Dorota Kenderová, Jaroslav Varga sprístupnenie výstavy od 4/12/2009 – 10/1/2010, room 19_21, […]
3. decembra 2009 – 10. januára 2010
Autor Kurátor
Mira Keratová

Rétorika fikcie (zákulisie)

OTVORENIE 3/12/2009 o 17.00, kino Hviezda, Banská Bystrica

Sprievodná prehliadka priestoru a diskusia o pozadí výstavy, M. Keratová

Slávnostné odhalenie architektonickej realizácie foyer kina od Vladimíra Popoviča z r. 1975

Prezentácia miesto-špecifického workshopu (2. – 3. 12. 2009), Petra Feriancová, Dorota Kenderová, Jaroslav Varga

sprístupnenie výstavy od 4/12/2009 – 10/1/2010, room 19_21, Vila D. Skuteckého, Banská Bystrica

Motívy akcie, dokument, M. Keratová a M. Langer – Philippsen

Motívy akcie (Františkánske nám., Bratislava, 3. máj 2009; réžia M. Keratová a M. L. Philippsen) je záznam stretnutia, ktoré sa konalo pri mieste pôvodnej akcie Obed I. (Hlavné nám., Bratislava, 12.november 1978) Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania. Ďalší Obed II. (Sídlisko Kútiky v Karlovej vsi, Bratislava, 16. december 1979) sa uskutočnil na parkovisku panelového sídliska. Obe tieto minulé situácie prehrávali zažité súkromné prostredia z okolitých bytov. Prenosom do iného kontextu ulice a medzi náhodných divákov sa zmenili na predstavenie.

Účastníkmi stretnutia na zázname Motívy akcie boli Peter Bartoš, Ján Budaj, Fedor Blaščák, Ľubomír Ďurček, Mira Keratová, Michal Moravčík, Pepa Schöttl, Tomáš Štrauss.

Peter Bartoš (n. 1938) je konceptuálny a akčný umelec. Bol blízky okruhu DSIP a bol súčasťou neoficiálnej kultúrnej scény na Slovensku počas tzv. normalizácie. – Ján Budaj (n. 1952) je umelec, aktivista a politik. V 70. rokoch založil neformálnu skupinu Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania (DSIP), v rámci ktorej organizoval kolektívne akcie a intervencie do mestského priestoru Bratislavy. Venoval sa vydávaniu samizdatov a ekologickému aktivizmu. V roku 1989 bol jedným z lídrov Nežnej revolúcie. – Fedor Blaščák (n. 1975) je filozof a kritik súčasného umenia. – Ľubomír Ďurček (n. 1948) je konceptuálny a akčný umelec a pedagóg. Koncom 70. rokov bol častým participantom pouličných akcií DSIP. – Mira Keratová (n. 1977) je kurátorka a historička umenia. – Michal Moravčík (n. 1974) je umelec a zaoberá sa umením inštalácie. – Marold Langer-Philippsen (n. 1964) je divadelný režisér a mediálny umelec. – Jozef „Pepa“ SchöTtl (n. 1955) je mediálny umelec a performer. V 80. rokoch spolupracoval s amatérskym divadlom Labyrint a umelcom Igorom Kalným (1957-1987), ktorý bol jedným z účastníkov akcií DSIP. – Tomáš Štrauss (n.1931) je kritik a historik umenia. Od roku 1980 žil v emigrácii v bývalom západnom Nemecku. Je autorom mnohých publikácií a samizdatových textov, mj. o skupine DSIP.

(scéna a sumár)

15/1/2010 otvorenie o 17.00, trvanie 16/1/2010 – 28/2/2010, Praetórium, Banská Bystrica

Participujúci umelci – Zbyněk Baladrán, Aneta Mona Chisa, Petra Feriancová, Dorota Kenderová, Little Warsaw (András Gálik, Bálint Havas), Michal Moravčík, Lucia Nimcová, Ivan Ostrochovský, Isa Rosenberger, Jiří Skála, Lucia Tkáčová, Jaroslav Varga, a ďalší.

partner projektu je asociácia Príležitostný robotník

súčasťou je archív Pracovná pamäť na www.workingmemory.sk

projekt podporili

nadácia Erste Stiftung a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky