Senior linka

Pozývame na výstavu! Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25
25. novembra 2022 – 15. apríla 2023
Vernisáž výstavy 24. 11. o 17:00
Autor
foto: Daniela Kapráľová: Zuzanka. 2003 – 2008

 

Virtuálna prehliadka výstavy od Bevaam:

 

 

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Petrou Hanákovou:

 

Výstava venovaná „kurátorskej práci“ súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov zameranej na seniorov, vlastných či „adoptovaných“, téme transgeneračnej rezonancie a vzájomného prenosu skúsenosti vo vzťahu vnuk/vnučka a stará mama/starý otec. 

Ak sledujeme trendy súčasného umenia, spozorujeme medzi nimi v rámci sociálneho a komunitného obratu, akéhosi vzťahového a rodinného „zateplenia“ umeleckej praxe, zvláštnu a celkom sympatickú „starorodičovskú“ tému. Najmä v Čechách, ale aj u nás sa objavujú projekty, v ktorých umelci/umelkyne kontaktujú svojich starých rodičov, venujú im osobitú pozornosť, „vyťahujú“ ich tvorivosť zo šuflíkov, otvárajú rodinné histórie, iniciujú kolaboratívne či „oral-historické“ diela. Akoby sa po rokoch akcelerácie a age-isticky nastavenej umeleckej praxe, poháňanej diktátom nových médií a emerging artists, (aj) umenie unavilo a spomalilo a začalo sa obzerať po pomalších médiách a starších zdrojoch. Akoby umenie i spoločnosť mali viac potrebu seniorom načúvať. Isteže sa nejedná o najhorúcejší trend: „komunita“ ako téma v súčasnom umení vrcholí krátko po roku 2000 a seniorských projektov je/bolo najviac okolo roku 2010, akurát Korona túto tému akosi viac zvnútornila a spravila ju závažnejšou.  

Niežeby v minulosti rodina nebola výtvarníkom neraz zázemím či „materiálom“. Muži-umelci bežne exploatovali telá svojich partneriek (tzv. múz), „gendrové“ umelkyne svoje vlastné telá, telá svojich detí či milencov. Aj rodičia sa v portrétnych štúdiách bežne objavovali. V poslednom období sa ale pomerne často stáva objektom umeleckých projektov najmladšej generácie rodinný príslušník-senior, ktorý – a to je rozhodne nové! – neraz preberá aktívnu rolu, ponuku k spolupráci si uspôsobuje na svoj obraz, niekedy ju dokonca pôvodnému plánu či „zadaniu“ vnuka-umelca úplne odkloní.

Umelci a umelkyne svojich starých rodičov aktivizujú, občas vyslovene exploatujú, v porovnaní s minulosťou tu však funguje istá vzťahová inverzia – program už nerobia starí rodičia svojim vnukom, ale dospelí vnuci a vnučky svojím stále relatívne mladým a jarým babičkám a dedom.

Sociologické uchopenie starnutia populácie (teda zrejmý „senior turn“) zvlášť euro-americkej bielej civilizácie vidíme na každom kroku: v amerických filmoch „pre starších a pokročilých“, recyklujúcich vyslúžilé hviezdy, v ponukách pomalších destinácií cestovných kancelárií v rozbujnených univerzitách tretieho veku, vo výstavách 65+, v seniorských prílohách denníkov. Starne vitálna generácia 60. rokov, seniorov je stále viac a je pochopiteľné, že pre nich spoločnosť hľadá zmysluplný program. Vo výtvarnom umení tento trend korešponduje s všeobecným obratom k spolupráci, ku komunitnej a sociálnej práci. Pribúdajú „timurovské projekty“, kurátorstvo, záhradkárčenie a iné kutilské či voľnočasové praktiky a aktivity. Mocnie étos hobby. A s tým akosi prirodzene súvisí aj odpočinková fáza ľudského života – dôchodok. 

Témou výstavy je teda seniorský impulz (či impulz seniorom), skrátka umelecké zviditeľňovanie a – čo možno nie je najkrajší termín – : exploatovanie seniorov. Posolstvom výstavy by však rozhodne nemala byť „staroba-choroba“ či „odcházení“, skôr druhý/tretí dych, kreativita a vitalita, teda tvorivý a múzický potenciál seniorov. A možno aj jeho istá aktualizácia po pandemických vlnách devastujúcich životy a možno elan vital seniorov. 

Petra Hanáková

 

Recenzie výstavy:

Zastávka je na znamenie (Marianna Mlynárčiková, artalk.sk)

Namiesto pátosu a vrások nadhľad. Výstava Senior linka vyvracia zúžený obraz staroby (Dávid Gabera, DenníkN)

/////////

 

Názov výstavy: Senior linka

Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: 24. 11. 2022 o 17:00 hod.

Trvanie: 25. 11. 2022 – 15. 4. 2023

Autori / autorky: Ľudmila Zimáni Horňáková, Lena Jakubčáková, Eva Jiřička, Daniela Kapráľová, Daniela Krajčová, Bet Orten / Veronika Ruppert, Ondřej Přibyl, Zuzana Pustaiová, Peter Sit, Kateřina Šedá, Maja Štefančíková, Lenka Záhorková

Kurátorka: Petra Hanáková

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Výstavu, sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj

Foto: Lukáš Rohárik