Slovenská grafika 20. storočia /stála expozícia/

Slovenská grafika 20. storočia /stála expozícia/

Stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia zo zbierkového fondu Štátnej galérie je v poradí druhou stálou expozíciou tejto významnej galerijnej inštitúcie založenej v r. 1956. Galéria spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Rozsah zbierky umeleckej grafiky je v rámci zbierok galérie najväčší a aj […]
11. októbra 2006 – 1. januára 2008
Kurátor
Alena Vrbanová

Stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia zo zbierkového fondu Štátnej galérie je v poradí druhou stálou expozíciou tejto významnej galerijnej inštitúcie založenej v r. 1956. Galéria spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Rozsah zbierky umeleckej grafiky je v rámci zbierok galérie najväčší a aj najkomplexnejší. Obsahuje takmer 9 000 grafických diel. Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku pripravila galéria novú stálu expozíciu zo svojich zbierkových fondov, ktorej koncepcia vychádza z takmer 40 ročnej špecializácie galérie na oblasť umeleckej grafiky.

Z rozsiahleho a kvalitného zbierkového fondu slovenskej grafiky 20. storočia boli do stálej expozície vybrané diela od takmer 100 autorov v rozsahu 300 grafických listov. Stála expozícia je koncipovaná na chronologickom a komparatívnom princípe. Sleduje vývoj grafiky 20. storočia na báze vývinových prínosov a originálnych vkladov jednotlivých umelcov a tendencií až po prínos strednej a mladej generácie. Sprevádza diváka tak, aby mal možnosť získať nielen podrobnejší prehľad o ikonografických, štýlových a technických aspektoch vývoja grafiky v 20. storočí, ale komparatívne zohľadňuje aj historicko-politické a kultúrno-spoločenské aspekty vývinu našej krajiny, vplývajúce na vývoj slovenskej grafiky.

Autorka koncepcie: Alena Vrbanová