Slovenské grafické umenie 2. polovice 20. storočia

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici sa vo svojej zbierkotvornej, výskumnej a prezentačnej činnosti dlhodobo špecializovala na oblasť voľného grafické umenia.  Výstava Slovenské grafické umenie v 2. polovici 20. storočia predstavuje výber diel výhradne zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie s dôrazom na prezentáciu  tendencií a aktuálnych trendov vystupujúcich v rámci vývinu grafického umenia 2. polovice 20.storočia na Slovensku, v zastúpení širšieho okruhu […]
4. marca 2010 – 23. mája 2010
Kurátor
Katarína Baraníková

Stredoslovenská
galéria v Banskej Bystrici sa vo svojej zbierkotvornej, výskumnej a
prezentačnej činnosti dlhodobo špecializovala na oblasť voľného grafické
umenia.  Výstava Slovenské grafické umenie v 2. polovici 20. storočia predstavuje
výber diel výhradne zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie
s dôrazom na prezentáciu  tendencií
a aktuálnych trendov vystupujúcich v rámci vývinu grafického umenia
2. polovice 20.storočia na Slovensku, v zastúpení širšieho okruhu autorov.

Výstava
v základných rysoch podáva prierez vývojom grafickej tvorby od úvodných
50-tych rokov, kedy začína sledovať formovanie výraznej vývinovej línie expresívnej
figurálnej grafiky v zastúpení Hložníkových poslucháčov a nasledovníkov. V priebehu
nasledujúcej dekády vyznačujúcej sa výtvarnou názorovou pluralitou reflektuje vstupy
progresívnych trendov reagujúcich na aktuálne dianie v západnej Európe. V dôsledku normalizačných
zásahov 70-tych rokov dochádza k zabrzdeniu  umeleckého vývinu a prejavov nových tendencií.
Mnohí umelci sťahujúci sa z oficiálnej umeleckej scény však naďalej rozvíjajú progresívne umelecké koncepcie s
uplatnením inovatívnych technických postupov a
objavujú sa aj prvé prejavy počítačovej grafiky. V tomto
období sa výraznejšie rozvinula línia fantazijnej a imaginatívne
orientovanej grafiky vyznačujúcej sa virtúoznym detailným kresliarskym prejavom,
ktorú prezentujú grafici zoskupení okolo vedúcej osobnosti A. Brunovského. V priebehu nasledujúcej dekády sa obohacujú grafické
tendencie o výrazové a ideové prvky postmoderny, ktoré sa najvýraznejšie
prejavujú v nových programoch mladej generácie. Nastávajúce politické
zmeny po roku 1989 posúvajú umelecké ambície smerom k aktuálnym tendenciám
v svetovom umení, grafická tvorba zaznamenáva rozširovanie
o experimentálne a alternatívne postupy v súvislosti
s aplikovaním nových médií. 

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.