Štefan Prukner-Bartůšek (1931 – 2011) – spomienková výstava

Stredoslovenská galéria by chcela pri príležitosti nedávno nedožitých osemdesiatych narodenín umelca Štefana Pruknera-Bartůška (1931 – 2011) pripomenúť jeho tvorbu formou spomienkovej výstavy. Výstava vzhľadom k umelcovej nateraz nevysporiadanej pozostalosti je zostavená výberom jeho dostupných diel z regionálnych galerijných zbierok so zámerom priblíženia miestneho pôsobenia umelca. Komorná výstava prezentuje jeho diela maľby a grafiky prevažne z raných a stredných […]
31. mája 2012 – 15. júla 2012
Autor Kurátor
Katarína Baraníková

Stredoslovenská
galéria by chcela pri príležitosti nedávno nedožitých
osemdesiatych narodenín umelca Štefana Pruknera-Bartůška (1931 –
2011) pripomenúť jeho tvorbu formou spomienkovej výstavy.

Výstava vzhľadom
k umelcovej nateraz nevysporiadanej pozostalosti je zostavená
výberom jeho dostupných diel z regionálnych galerijných zbierok
so zámerom priblíženia miestneho pôsobenia umelca. Komorná
výstava prezentuje jeho diela maľby a grafiky prevažne z
raných a stredných rokov tvorby.

Štefan Prukner,
vlastným menom Bartůšek, v 60. rokoch 20. storočia spoluzakladal
katedru výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte dnešnej
Univerzity Mateja, kde istý čas aj pedagogicky pôsobil. Koncom 90.
rokov 20. storočia prijal funkciu dekana na Fakulte výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde súčasne viedol
ateliér maľby. V období tzv. normalizácie sa ako umelec
v slobodnom povolaní venoval tvorbe v ústraní
prostredia Banskej Štiavnice. Lokálne prostredie so
špecifickým charakterom historického baníckeho mesta zostávalo
jeho trvalou inšpiráciou pre krajinársku tvorbu a tvorbu
veduty, ktorú výberovo reflektuje výstava.

Výrazné postavenie
v diele umelca zohrával jeho vzťah k poézii a próze.
Zaujatie civilizačným vývinom, mytológiou a filozofiou
rôznych kultúr vrstvil v ťažšie čitateľných odkazoch
v kombinácii s osobnou symbolikou a niekedy tiež
textovou zložkou. Zo zbierky Stredoslovenskej galérie, ktorá
sa výrazne zameriavala na mapovanie voľného grafického umenia, sa
na výstave predstaví niekoľko grafických prác ako ukážok jeho
raného prístupu a narábania s takýmito citáciami.

Neskôr v 80.
a 90. rokoch 20. storočia sa vyprofiloval Pruknerov osobitý
výtvarný program figurálnej tvorby s charakteristickým
expresívnym podaním a svojráznym ikonografickým programom. Táto
kapitola umelcovej tvorby bola predstavená na oficiálnej pôde
galerijných inštitúcií až v porevolučných rokoch.

Spomienková výstava
v Stredoslovenskej galérii pripomína rané a stredné roky
tvorby Štefana Pruknera ako úvodnú kapitolu s akcentom na
jeho miestne pôsobenie.