Symfónia pre 5 zmyslov

Srdečne vás pozývame na vernisáž edukačno-prezentačnej výstavy Symfónia pre 5 zmyslov, ktorá sa začne vo štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome.  Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať, a spoznávať tiež výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami […]
8. septembra 2016 – 30. októbra 2016
Autor Kurátor
Martina Martincová

Srdečne vás pozývame na vernisáž edukačno-prezentačnej výstavy Symfónia pre 5 zmyslov, ktorá sa začne vo štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome. 

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov,
prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo
nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať, a spoznávať tiež výtvarné
diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu
podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou, predstavivosťou sme schopní
zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej
a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité
zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať 
štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

Edukačno-prezentačná
výstava Stredoslovenskej galérie pod názvom Symfónia pre 5 zmyslov ponúka
práve jeden z  postupov, návodov ako môžeme na takéto „produkty
umenia“ nazerať,  dekódovať ich a 
spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. 

Výstava zároveň
v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény predstavuje maliarske diela
Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ), Patrície Koyšovej (SK)
a Jakuba Rekena (SK), mladej generácie umelcov, absolventov IV. ateliéru
maľby (prof. I. Csudai, akad. mal.) na VŠVU v Bratislave. Pre ich tvorbu je charakteristická
abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do
abstrakcie. Prezentované maľby sú akýmsi oporným, nosným pilierom,
východiskovým článkom samotnej koncepcie výstavy. I keď umelci pracujú
s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy,
techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Súčasťou výstavy je tiež maliarska
inštalácia s názvom Hide and seek autora M. Czinegeho, skúmajúca
vzťah svetla, maľby a priestoru.

Funkciu kontaktného,
spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú
tematicky členené, priamo v expozícií umiestnené, interaktívne zmyslové pomôcky.
Za pomoci nich má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové
zručnosti, ale tiež cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové
ekvivalenty k daným maľbám.

Stredoslovenská galéria
v Banskej Bystrici pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku výstavou Symfónia
pre 5 zmyslov
oživuje tradíciu tzv. edukačných výstav. Ide o špecifický
galerijný formát, ktorý sa ako prvý na Slovensku koncom 90-tych rokov 20.
storočia začal realizovať práve v tejto inštitúcii. V neposlednom
rade výstava svojou orientáciou na maliarske médium môže byť impulzom k 
diskusii na tému vývoja, postavenia i smerovania súčasnej slovenskej maľby
a  jej „spolunažívania“ s médiami digitálnymi.

Počas trvania výstavy
plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako diskusné prednášky, workshopy a
pod. V súvislosti s ňou tiež zahajujeme pilotný projekt pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva pod názvom Počúvaj
zrakom a ochutnaj vôňou
, ktorý sa zameriava na vnímanie
a poznávanie výtvarných  diel  cez naše zmysly.

Výstavu a sprievodné
aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky a Mesto Banská Bystrica.

Názov výstavy: Symfónia
pre 5 zmyslov

Usporiadateľ: Stredoslovenská
galéria v Banskej Bystrici

Miesto konania: Bethlenov
dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: /štvrtok/
8. september 2016 o 17.00 hod.

Termín výstavy: 9.
september 2016 –  30. október 2016

Kurátorka: Martina
Martincová

Vystavujúci autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK)

Grafický vizuál: Palo Snoha

Návrh a realizácia edukačných
pomôcok: 
Andrea Rolková

Zvukový nosič: Jozef
Klimko, DiS.art

Akustický objekt: Kalimba
musical instrument

Vstup na vernisáž je voľný.


Za
podporu ďakujeme 

spoločnsoti Honest – www.honest.sk, 

Kalimba musical instrument, 

Talin s.r.o.,- www.talin.sk

Tiffany
Favorite Food

Alfa
Bio
 s.r.o. – www.lunter.com

Artforum Banská Bystrica 

a firme BARZZUZ s.r.o.

Tešíme
sa na našu návštevu!