Výstava doktorandov Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici – Roman Rembovský, Juraj Valica

Stredoslovenská galéria sprístupňuje výstavu zostavenú z diel, ktoré vytvorili absolventi doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Obhajoby doktorandských prác sa konali priamo vo výstavných priestoroch Bethlenovho domu a Praetória. Spoločne sa predstavia štyria študenti a absolventské práce budú v galérii vystavené do konca augusta. Roman Rembovský a Juraj Valica v priestoroch Bethlenovho domu, Katarína Boborová a Emília […]
2. júla 2010 – 22. augusta 2010
Autor

Stredoslovenská
galéria sprístupňuje výstavu zostavenú z diel, ktoré vytvorili absolventi
doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Obhajoby
doktorandských prác sa konali priamo vo výstavných priestoroch Bethlenovho
domu a Praetória. Spoločne sa predstavia štyria študenti a absolventské
práce budú v galérii vystavené do konca augusta. Roman Rembovský a Juraj Valica v priestoroch Bethlenovho domu, Katarína Boborová a Emília Rigová v Praetóriu.

Juraj Valica: Valica & Warhol: cLICK

            Mystifikačný
projekt Juraja Valicu, ktorý sa zaoberá analýzou manipulačných procesov v
súčasnej ére digitálnych médií a masmédií , prináša do Banskej Bystrice doposiaľ neznáme
dielo pripisované Andymu Warholovi – Jánošík. Okrem série „warholových“
serigrafií výstava predstavuje dokumentačný materiál viažúci sa k ich
objaveniu na povale rodinného domu v obci Miková. Súčasťou prezentáciu sú
aj interaktívne inštalácie Juraja Valicu reflektujúce svet  masmediálnej produkcie.

           Školiteľom
dizertačnej práce Juraja Valicu: Valica
& Warhol: cLICK
bol doc. Miroslav Nicz, akad. mal. z Katedry
intermédií a digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie umení
v B. Bystrici.

Roman Rembovský: Maľby

            Maliarska
tvorba Romana Rembovského skúma aktuálne kontexty realizmu. Stavia na  vecnosti a  materiálovosti. Inscenuje panoptiká z tichého
života vecí i zo skrytého dramatizmu života ludí. Veci a látky maliar
predstavuje v hraničných situáciách, vo vzájomných konfrontačných stretoch.
Inscenovaním figurálnych kompozícií sa zamýšla nad existenciálnymi otázkami
života. Zmeravením výjavov nadobúda obraz metafyzický rozmer a vyzýva k
pozornému čítaniu svojho obsahu.

            Školiteľom dizertačnej práce Romana Rembovského: Maľby bol prof. Ľudovít Hološka
z Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v B.
Bystrici.