Výstava kolekcie zreštaurovaných obrazov s alegorickými výjavmi

Výstava kolekcie zreštaurovaných obrazov s alegorickými výjavmi

Komorný výstavný projekt vznikol so zámerom prezentovať zreštaurované diela zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. Ide o kolekciu troch obrazov, olejomalieb z obdobia baroka. Z hľadiska datovania patria olejomaľby k najstarším dielam zo zbierkového fondu galérie. Výnimočné sú najmä z hľadiska námetov a nadregionálnych súvislostí v kontexte európskych kultúrno­ ­spoločenských a […]
19. marca 2024 – 5. mája 2024

Komorný výstavný projekt vznikol so zámerom prezentovať zreštaurované diela zo zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. Ide o kolekciu troch obrazov, olejomalieb z obdobia baroka. Z hľadiska datovania patria olejomaľby k najstarším dielam zo zbierkového fondu galérie. Výnimočné sú najmä z hľadiska námetov a nadregionálnych súvislostí v kontexte európskych kultúrno­ ­spoločenských a výtvarno­‑literárnych vzťahov. Vzhľadom na rozsah poškodení diel pred reštaurovaním, neboli olejomaľby doposiaľ vystavované. Vysoký stupeň ich degradácie výrazne znižoval ich skutočnú hodnotu, celkovú výtvarnú a významovú kvalitu a tiež expozičnú využiteľnosť pre širokú verejnosť.

Obrazy sa reštaurovali v rokoch 2022 a 2023. Pred reštaurovaním boli diela dlhodobo v tak havarijnom technickom stave, tzn. do zbierkového fondu galérie boli prijaté už v narušenom stave. Podľa zápisu v Prírastkových knihách z roku 1989 daroval Evanjelický cirkevný zbor Banská Bystrica do zbierok galérie až 7 diel, od rôznych autorov (napr. D. Skuteckého, J. Gottlieba Kramera, či J. Božetecha Klemensa), pričom medzi darovanými dielami boli aj predmetné tri nadrozmerné obrazy od neznámeho autora. Obrazy predstavujú “fragment” z pravdepodobne väčšej kolekcie obrazov, ktorá sa komplexne nedochovala. V zbierkovom fonde Stredoslovenskej galérie sú obrazy evidované pod názvami: alegorický výjav Kýros Veľký (CYRUS MAIOR, ev. č. O 1390), alegorický výjav Alexandra Veľkého (ALEXANDER MAGNUS, ev. č. O 1392) a alegorický výjav Júliusa Cézara (CIVITUS CAESAR, ev. č. O 1393).

Vzhľadom na náročnosť reštaurovania boli obrazy reštaurované v jednotlivých etapách z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia, ako aj od zriaďovateľa Stredoslovenskej galérie – Banskobystrického samosprávneho kraja a rovnako aj z vlastných finančných prostriedkov galérie. Zreštaurovaním sa výrazne zvýšila ich umelecká hodnota.

Všetky obrazy reštauroval Mgr. art. Miroslav Slúka, ktorý má odbornú spôsobilosť na reštaurovanie závesného obrazu na plátne a so Stredoslovenskou galériou už dlhodobo spolupracuje. Pri reštaurovaní bol braný zreteľ na zachovanie originálnych vrstiev. Napriek poškodeniam boli námety jasne identifikovateľné a z toho dôvodu bol pre odborné reštaurovanie zvolený metodický prístup s cieľom ich komplexnej obnovy. Všetky reštaurátorské postupy boli realizované reverzibilne. Reštaurovaním boli výrazné deštrukcie eliminované a dosiahnuté bolo vizuálne scelenie obrazovej plochy. Reštaurátorskými prácami sa podarilo odhaliť časť mena, vďaka čomu vieme, že obraz namaľoval istý Michael.

Po reštaurovaní je perspektíva obrazy podrobiť vedecko­ ­výskumným analýzam a komparáciám v kontexte odborov z oblasti histórie a umenia. Svojou bohatou ikonografiou poskytujú zaujímavý materiál pre interpretáciu moci, dokladajú prepojenie s literárnym dielom a v neposlednom rade svedčia o dobových kultúrnych väzbách v rámci regiónu Európy. Pôvod grafických predlôh k týmto obrazom vieme vysledovať k Maertenovi de Vos, flámskemu maliarovi, žijúcemu v druhej polovici 16. storočia, ktorým sa inšpiroval Gregorius Fentzel. Je to práve Fentzelova rytina, publikovaná v Norimbergu v polovici 17. storočia (už s nemeckými textami), ktorú pravdepodobne použil náš neznámy autor ako svoju predlohu.

Z historického hľadiska ide o grafickú sériu „Štyria významní vojvodcovia staroveku“, ktorá ukazuje vývoj dejín Blízkeho Východu a Európy v období staroveku na základe postáv, ktoré najviac ovplyvnili dianie v regióne (so štátnym, vojenským a hospodárskym dosahom). Vzácny súbor štyroch rytín zobrazujúcich postupnosť ríš v staroveku bol inšpirovaný Nabuchodonozorovým snom z Knihy proroka Daniela. 

Výstava je v Bethlenovom dome sprístupnená od 19. 03. 2024 do 05. 05. 2024

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.