Z druhej ruky

Výstava  Z druhej ruky je autorským projektom umeleckej dvojice Marianna Mlynárčiková (1971), Nóra Ružičková (1977) a domácim príspevkom k diskurzu inštitucionálnej kritiky.   Autorky prostredníctvom predstavených diel reagujú na fungovanie inštitúcie umenia a na praktiky inštitucionálnej prevádzky, ktoré určujú obsahy pojmov ako sú umelec, umenie, umelecké dielo. Zviditeľňujú rámce, ktoré utvárajú a zároveň uzatvárajú sféru umenia. V rámci výstavného projektu […]
3. októbra 2012 – 11. novembra 2012
Autor Kurátor
Michal Šedík, Zuzana Majlingová

Výstava  Z druhej ruky je autorským projektom umeleckej dvojice Marianna Mlynárčiková (1971), Nóra Ružičková (1977) a domácim príspevkom k diskurzu inštitucionálnej kritiky.  

Autorky prostredníctvom predstavených diel reagujú na fungovanie inštitúcie umenia a na praktiky inštitucionálnej prevádzky, ktoré určujú obsahy pojmov ako sú umelec, umenie, umelecké dielo. Zviditeľňujú rámce, ktoré utvárajú a zároveň uzatvárajú sféru umenia. V rámci výstavného projektu  Z druhej ruky prinášajú do galérie také témy, prvky a objekty, ktoré sú z nej zvyčajne vylúčené. Ide napríklad o prisvojený jazykový a obrazový materiál z rozmanitých neumeleckých a nevznešených oblastí, ako sú záhradkárstvo, ručné práce, zdravý životný štýl, estrádna zábava a pod. Zapožičiavajú si kurátorské stratégie a muzeologické  metódy a ich aplikáciou na odlišné sféry kultúry poukazujú na fungovanie systému umenia a na praktiky inštitucionálnej tvorby. Zároveň hodnotia umelecký establišment a inštitúciu umenia na pozadí jej vlastných tvrdení a diskurzov, ktoré ironicky včleňujú do absurdných kontextov alebo situácií.  

Niektoré vystavené práce sa viažu  priamo k zázemiu Stredoslovenskej galérie a s ním spojeným inštitucionálnym aktivitám. Autorky pracujú napríklad so zbierkou Stredoslovenskej galérie, komunikujú so zamestnancami, inšpirujú sa vnútorným prostredím inštitúcie. Projekt čiastočne vypovedá aj o súčasnej ochote galérií k sebareflexii a zhodnocovaniu vlastnej roly v spoločnosti. Na druhej strane projekt je produktom inštitucionálnej prevádzky, ktorej aktívnymi predstaviteľkami sú aj autorky samotné. Dobrovoľnou voľbou tzv. „pohľadu zvnútra“ preto čiastočne počíta aj s  pohltením vlastného kritického potenciálu. Ten je potom prezentovaný najmä z pozície ironického pritakávania status quo. 

Možno povedať, že výstava nie je zameraná na nachádzanie chýb a uplatňovanie súdov podľa určitého hodnotového konsenzu, naopak operuje v neistých vodách vlastnej  inštitucionálnej ukotvenosti. Tvorkyne využívajú médiá: zvuková inštalácia, autorská kniha, textová inštalácia, digitálna grafika, aby vytvorili otvorený a interaktívny priestor. Ich práca sa  vyznačuje aj snahou o vtiahnutie diváka do samotného diela.