Zviditeľnenie / Obytná plastika

Neformálna spoločenská udalosť, organizovaná formou letného pikniku „zviditeľnila“ jednu zo sochárskych prác akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku (20. 12. 1930 – 31. 05. 2009) – Obytnú plastiku. Akcia sa realizovala pri príležitosti piateho výročia úmrtia umelca, na mieste plastiky, ktorú realizoval v roku 1972. Jaroslav Kubička, pôsobil v rokoch 1960 – 1985 v Banskej Bystrici a vo […]
31. mája 2014 – 31. mája 2014

Neformálna
spoločenská udalosť, organizovaná formou letného pikniku
„zviditeľnila“ jednu zo sochárskych prác
akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku (20. 12.
1930 – 31. 05. 2009) – Obytnú
plastiku
.

Akcia
sa realizovala pri príležitosti piateho výročia úmrtia umelca,
na mieste plastiky, ktorú realizoval v roku 1972. Jaroslav Kubička,
pôsobil v rokoch 1960 – 1985 v Banskej Bystrici a vo
verejnom priestore mesta a jeho architektúre zanechal viacero
realizácií.

Ambíciou priateľského stretnutia bolo upozorniť na pôvodné
funkcie a nadčasové estetické kvality Obytnej
plastiky
,
ale i aktuálny stav takmer zabudnutého diela, ktoré potrebuje
pozornosť a spoločne s okolím starostlivosť i údržbu.
Príhovor k obyvateľom okolitých panelových domov, ktorí
boli na piknik pozvaní, predniesla PhDr. Klára Kubičková, PhD.
a Ing. arch. Pavel Rek.

Obytná
plastika

pochádza  z roku 1972 a Jaroslav Kubička ju realizoval
v spolupráci s Ing. arch. Pavlom Rekom, ktorý projektoval
aj sídlisko, pre ktoré bola plastika vytvorená. V „normalizačnom“
období išlo o projekt panelákového sídliska s najnižšou
hustotou osídlenia v Banskej Bystrici a jeho výstavbu
bolo preto veľmi ťažké presadiť. Z pohľadu kvality
životného priestoru a prírodnej scenérie, v ktorej je
situované, patrí aj dnes k najhumanistickejším panelákovým
obytným lokalitám v meste. V priestore na konci sídliska bol
vytvorený oddychový park pre neveľký obytný celok, pričom
tvarovaná „obytná“ plastika z liateho betónu ponúkala
pre jej obyvateľov možnosť organizovania menších spoločenských
udalostí, koncertov a stretnutí.

V rámci
prebiehajúceho výskumu Súpis
sôch na území mesta Banská Bystrica
,
ktorý sa zameriava na mapovanie sochárskych diel z obdobia
tzv. normalizácie, plánuje Stredoslovenská galéria realizovať
ďalšie sprievodné a popularizačné podujatia. Zámerom je
upozorniť širšiu verejnosť a kompetentných
na neadekvátny spôsob zaobchádzania so sochárskymi dielami vo
verejnom priestore mesta, vyvolať diskusiu a apelovať na hľadanie
riešení a opatrení pre ich ochranu a starostlivosť.

(zlm)

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

Miesto konania: Obytná plastika od Jaroslava Kubičku na konci Bakossovej ulice v Banskej Bystrici

Termín realizácie: 31.05.2014 o 15.00 hod.

Hostia: PhDr. Klára Kubičková, PhD., Ing. arch. Pavel Rek

Iniciatíva: Mgr. Zuzana L. Majlingová

Hudobná produkcia: Maringotka

Foto a video dokumentácia: Mgr. art. Ján Viazanička, Mgr. art. Jakub Julény

Za
podporu ďakujeme reštaurácii Červený Rak, kaviarni a cukrárni
Caffee&Cake a OZ Laputa.