Jarmila Džuppová - Sabová

10 rokov Maľby
Pretórium, 30. júla – 13. sep 2015

10 rokov Maľby