Jaroslav Kubička

Jaroslav Kubička / Spomienky na sochy
Bethlenov dom, 19. novembra 2015 – 21. februára 2016

Jaroslav Kubička / Spomienky na sochy