Jaroslav Kubička / Spomienky na sochy

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy  Jaroslav Kubička  Spomienky na sochy  vo štvrtok 19. novembra 2015 o 17.00 hod.  v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.  Výstava potrvá do 21. februára 2016. Kurátorkou výstavy je Klára Kubičková.  Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Jaroslava Kubičku Spomienky na sochy. Rok 2015 […]
19. novembra 2015 – 21. februára 2016
Autor Kurátor
Klára Kubičková

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 

Jaroslav Kubička 
Spomienky na sochy 

vo štvrtok 19. novembra 2015 o 17.00 hod. 
v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. 
Výstava potrvá do 21. februára 2016. Kurátorkou výstavy je Klára Kubičková. 

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Jaroslava Kubičku Spomienky na sochy. Rok 2015 je rokom nedožitých 85-tych narodenín umelca. 

Autorov styk s obecenstvom a verejnosťou mal dve obdobia. Jeho krédom bolo uskutočnenie výtvarného diela v architektonickom a spoločenskom prostredí. Možnosti realizovať výnimočné nadanie pre monumentalitu mu boli poskytnuté v prvom období jeho tvorby (1960 – 1990). Keď sa v našej spoločnosti dočasne stratil záujem o výtvarné dielo pre verejnosť, vytváral svoje spomienky na sochy. Nie modelovaním, ale v kresbe a maľbou, technikami, ktoré si osvojil ešte v ateliéri profesora Mudrocha na VŠVU v Bratislave, kde získal diplom v roku 1959. Vďaka porozumeniu riaditeľky Oravskej galérie Evy Luptákovej mal možnosť ich predstaviť verejnosti na niekoľkých výstavách v Dolnom Kubíne v rokoch 1990 – 2008. 

Pripravená výstava sleduje prevažujúci a kontinuálny charakter umelcovho celoživotného výtvarného vývoja. Tvorba Jaroslava Kubičku je mnohostranná a rozmanitá – napriek tomu, že je zrejmý jeho mimoriadny zmysel pre monumentalitu výrazu a tvarov či v kresbe, maľbe a hlavne v sochárstve, na druhej strane mu nebola cudzia ani citlivá kresba ilustrácií, suchej ihly alebo filigránske detaily medailí a prípravných štúdií reliéfov. Bol všestranným výtvarným umelcom ako aj pedagógom. I keď nestrácal kontakt s realitou, svoje námety napĺňal významom symbolu, alebo prechádzal do abstraktného sochárskeho tvarovania častí architektúry. Sochárske tvarovania dynamických oblých tvarov zdôvodňoval zážitkami bludných balvanov z kraja, kde sa narodil. Žil s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri. Málokto pozná najlepšie výsledky jeho „užitej“ sochárskej tvorby, obytné priestory nádvoria Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, obytnú plastiku na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, návrhy na výtvarné stvárnenie okolia diaľnice Ivachnová-Krpeľany, atypické projekty a niektoré realizácie pomníkovej tvorby, realizáciu Lapidária oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostrove (OG) a ďalšie. Zúčastnil sa mnohých súťaží v spolupráci s architektmi (Pamätník na Playa Ghiron na Kube, urbanistická a architektonicko-výtvarná súťaž na Kalište, Centre Pompidou v Paríži a iné). 

Ako vysokoškolský pedagóg a umelec v slobodnom povolaní zasvätil Banskej Bystrici a jej okoliu približne 30 rokov života, tvorby a pedagogickej činnosti. Napriek obmedzeným možnostiam sa stále zaujímal o zmeny európskeho umenia. Veľa preňho znamenal pobyt na Forma Viva v Portoroži a ďalšie cesty do Juhoslávie, Maďarska, Talianska, Viedne, študijná cesta do Paríža, na sever Európy do Štokholmu a smerom k severnému pólu. Nestrácal kontakt s českým umením. V zahraničných časopisoch sledoval hlavne problematiku tvorby pre verejný priestor.

Výstava Spomienky na sochy obsiahne časový rozsah jeho tvorby od rokov štúdia až po diela, ktoré boli zatiaľ vystavené iba na výstavách v Dolnom Kubíne (kresby a pastely). Predstaví význam 60-tych a 70-tych rokov pre architektov a výtvarníkov na Slovensku aj mimo Bratislavy.

Životopisné údaje
1930 narodený 20. decembra v Čistej u Rakovníka
2009 zomrel 31. mája v Dolnom Kubíne

Štúdiá
1950 – 1951 PF v Prahe u prof. Lidického a prof. Boudu
1951 – 1952 AVU Praha u prof. Želibského
1953 – 1959 VŠVU Bratislava u prof. Mudrocha

Miesta pobytu po štúdiách 
1958 – 1960 Prievidza – Nováky – Novácke bane
1960 – 1985 Banská Bystrica, Kyslá pri Jasení
1986 – 2009 Istebné, Dolný Kubín

Kurátorka výstavy: PhDr. Klára Kubičková, PhD.
Architektonické a vizuálne riešenie: Doc. akad. mal. Pavel Choma
Vernisáž: /štvrtok/ 19. novembra 2015 o 17.00 hod., Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 20. novembra 2015 – 21. februára 2016

Výstava vznikla vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR.
Za podporu ďakujeme reštaurácii Červený Rak, Vinárstvu Čapičík, kaviarni a cukrárni Caffee&Cake, Banskobystrickému pivovaru a.s., ALFA BIO s.r.o. a firme Barzzuz s.r.o.

Tešíme sa na vašu návštevu!