Mária Balážová

Mária Balážová / Geo-Femina
Pretórium, 18. mája – 25. júna 2017

Mária Balážová / Geo-Femina

Súčasná slovenská grafika 17.
Pretórium, 23. novembra 2011 – 19. februára 2012

Súčasná slovenská grafika 17.

Súčasná slovenská grafika 16.
Bethlenov dom, 7. decembra 2005 – 24. februára 2006

Súčasná slovenská grafika 16.