Milan Hnat

Súčasná slovenská grafika 17.
Pretórium, 23. novembra 2011 – 19. februára 2012

Súčasná slovenská grafika 17.

Vnútorný model
Bethlenov dom, 21. apr – 20. júna 2010

Vnútorný model