Miroslav Brooš

Zlatá doba / Byť v obraze
Pretórium, 23. okt – 30. nov 2014

Zlatá doba / Byť v obraze