Viktor Frešo

Case History
Pretórium, 19. júna – 16. júla 2008

Case History

(ne)MOC-(sub)DOMINANCIA
Pretórium, 08. feb – 18. mar 2007

(ne)MOC-(sub)DOMINANCIA