Vlasta Žáková

Niťokresba
Bethlenov dom, 12. máj – 03. júl 2011

Niťokresba

HOME EDITION
Pretórium, 09. mar – 05. jún 2011

HOME EDITION