Expozície

Bethlenov dom

Dolná 8
Aktuálna výstava
08.jún 2017 - 27.august 2017

Vizuálna poézia / Visual Poetry

Vila Dominika Skuteckého

Horná 55
Aktuálna výstava
14.február 2012 - 31.december 2019

Stála expozícia Dominika Skuteckého

Nám Š. Moysesa

Nám Š. Moysesa 25
Aktuálna výstava
29.jún 2017 - 10.september 2017

Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017
Prihlásenie