Galéria pre všetkých / Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených


15. februára 2024
17:00 hod.
Vila Dominika Skuteckého

Pozývame vás na uvedenie projektu

Galéria pre všetkých…/ Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených

15. 2. 2024 o 17:00

Vila Dominika Skuteckého

Stredoslovenská galéria sa v roku 2023 úspešne zapojila do dotačného programu Ministerstva kultúry SR – Kultúra znevýhodnených skupín. Našim zámerom bolo sprístupniť originálnu Vilu Dominika Skuteckého so stálou expozíciou maliara aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii.

Realizovaný projekt „Galéria pre všetkých…“ bol spracovaný s cieľom zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené osoby, a to so zrakovým,
sluchovým a mentálnym postihom. Prostredníctvom zavedenia prvkov informačnej debarierizácie v objekte Skuteckého vily dokážu aj takto znevýhodnení návštevníci percipovať informačný obsah expozície a vnímať silný genius loci jedinečného miesta umelcovej historickej vily aj s priľahlým areálom.

Ďakujeme špeciálne Mgr. Jozefovi Balužinskému za profesionálnu a komplexnú spoluprácu na projekte „Galéria pre všetkých…“, rovnako pani PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimírovi
Marošovi. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.

Kurátorka: Katarína Minka Baraníková

Srdečne pozývame!