Podujatia

11. decembra 2020
10:30 hod.
Pretórium

Pozvánka na výstavu KRAJINA STREDU

Krajina stredu je otvorený cyklus dokumentárnych fotografií Jána Viazaničku, ktorými už niekoľko rokov systematicky mapuje mikroregión Severného Podpoľania, kam patria obce Dúbravica, Poniky, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie stredoslovenské obce. Lokalita je špecifická geograficky – prírodná chránená oblasť Poľana, množstvom významných historických pamiatok sakrálnej a svetskej architektúry stredoveku a bohatým folklórnym dedičstvom.

4. decembra 2020
10:30 hod.
Bethlenov dom

OTVÁRAME NOVÚ VÝSTAVU

Pozývame na edukatívno-prezentačnú výstavu Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) s témou človeka v širších významových kontextoch. Výstava predstaví rôzne tematické okruhy, späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých […]

Bethlenov dom

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI 2021

SEPTEMBER – pozývame na zaujímavé podujatia v Banskej Bystrici.