Podujatia

4. decembra 2020
10:30 hod.
Bethlenov dom

OTVÁRAME NOVÚ VÝSTAVU

Pozývame na edukatívno-prezentačnú výstavu Ako na umenie… 3 (portrét a figúra) s témou človeka v širších významových kontextoch. Výstava predstaví rôzne tematické okruhy, späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých […]

Bethlenov dom

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI 2021

SEPTEMBER – pozývame na zaujímavé podujatia v Banskej Bystrici.