Performancia: Priestory v rozklade / Michael Luzsicza


21. júna 2024
10:30 hod.
Bethlenov dom
Názov performancie: Priestory v rozklade
Autor: Michael Luzsicza
Kurátorka: Mgr. Jana Babušiaková
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8
Trvanie performancie: 21.6.2024 – 22.6.2024 v čase 10:30 – 17:00 
 

Priestory, ktoré nás obklopujú, sa odrážajú v nás samých a my naopak zase zanechávame stopy v nich – v súčasnosti nie len vo fyzickom svete ale čoraz viac aj v online priestore. Sociálne siete a chaty sú naším druhým domovom, do ktorého podobne ako do svojich bytov a domov nechávame nahliadnuť rôzne skupiny ľudí v rôznej miere intenzity.

Prvá performancia Michaela Luzsiczu „Spolužitie v pohybe“ bola odrazom každodennosti reálneho života v súkromí našich domovov. Ak by sme sa odkázali na heslo „domov je tam, kde je srdce“ tak Michael tento domov v kontúrach po pamäti počas niekoľkých dní vybudoval v priestore predsiene Stredoslovenskej galérie. Na ich záznam využil počas performancie rýchlu spontánnu kresbu v reálnom čase, pričom k nahliadnutiu do tohto procesu prizýval i publikum, ktoré skrze predsieň prirodzene prúdilo do ostatných výstavných miestností. Osobné sa tak stalo verejným nielen fyzicky počas otváracích hodín galérie, ale aj naživo na sociálnych sieťach prostredníctvom livestreamu. Rôzna miera nahliadania do súkromia v priebehu celého procesu performacie tak existovala v rovine online i offline, pričom každá z týchto polôh mala nielen rozličnú optiku, ale i možnosti interakcie i samotného zážitku.

Druhá a zároveň posledná performancia k výstave Priestory vo mne bude zložená práve z deinštalácie výstavy, ktorú zriedka považujeme za nudnú a nezaujímavú činnosť. Práve tento akt nie je návštevníkom galérie vôbec nikdy za normálnych okolností prezentovaný.  
Výstupom tejto performancie bude rovnomenná inštalácia, ktorá bude dostupná do konca trvania výstavy 30. júna 2024.

Performancia bude dostupná cez live stream platformu Instagram cez účet @stredoslovenska_galeria

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.