Posledná komentovaná prehliadka výstavy Juraj Toman / Studio Games


5. júna 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom
Srdečne vás pozývame na poslednú komentovanú prehliadku výstavy Juraj Toman / STUDIO GAMES.
 
Kedy: streda 5.6. o 17:00
Kde: Bethlenov dom, Dolná 8
 
Spolu s kurátorkou výstavy Zuzanou L. Majlingovou sa dozvieme viac o predstavených obrazov z interiéru umelcovho ateliéru, ktoré nám ponúkajú zvláštny exkurz do kultúrnej histórie maliarskych žánrov – autoportrétu, portrétu či zátišia. Vynárajú sa z krajín starších malieb, ktoré autor pretvára na nové obrazy s motívom ateliéru.
 
Juraj Toman (Trenčín, 1985) absolvoval štúdium maľby na VŠVU v Bratislave v ateliéri doc. K. Kosziby, doktorandskú prácu obhájil na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Ľ. Hološku. Od roku 2014 pôsobí ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy na UKF v Nitre. Svoju maliarsku tvorbu pravidelne prezentuje na kolektívnych a samostatných výstavách na Slovensku a v Európe. Žije a tvorí v Trenčíne.
 

Vstupné: 2 eurá

Tešíme sa na vás!

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.