POSLEDNÝ TÝŽDEŇ VÝSTAVY

Keres Kultura! / Robíme Kultúru!(súčasné umenie a rómska identita) 

V kurátorskej koncepcii umelkyne Emílie Rigovej a teoretičky Petry Hanákovej.
Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25 Banská Bystrica
do 23. 2. 2020

Pozývame!